Adjuvance u karcinomu recta

14. 9. 2018 08:30

Dobrý den,
velmi prosím o Vaši radu stran 51letého jinak zdravého muže bez komorbidit, s
dg karcinomu recta cT3N1Mx, adenoca G2,
v rámci čekání na termín RT zahájil 2xFOLFOX , následně podstoupil klasickou neoadjuvantní CHRT s capecitabinem do 7/2018 , poté provedena resekce recta 22/8/18 s výsledkem: , ypT2ypN0(0/5LU)M0, Histol: Zachycena četná nádorová rezidua ve sliznici, a zcela ojediněle i v submukoze i svalovině a dále tamtéž četnější hlenová jezera bez nádorových buněk, s fibrotizací v okolí. Bez angioinvaze a perineurálního šíření . Na povrchu sliznice ulcerace. Regresivní změny jsou zachyceny jen v menším množství, nádor nedosahuje okrajů resekátu, vyšetřeno 5 LU, bez nádoru. Skore regrese dle Dworaka stupěň 1.
Zajistili byste prosím pacienta adjuvantní terapií ? Pokud ano, v jakém složení ? FOLFOX (má port) či pouhý capecitabine ? Do celkové doby 6 měsíců ?
Velice děkuji !!!

Reakce: 4

Doporučil bych vzhledem k primárnímu rozsahu tumoru a dobré odpovědi na chemoterapii a chemoradioterapii další 4 měsíce FOLFOX.

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 17. 9. 2018 08:45

Chemoterapie by měla trvat cca 6 měsíců, část již absolvoval v rámci neoadjuvance a mohla přispět k downstagingu, takže bych v její nezměněné podobě pokračoval ještě cca zbývající 3 měsíce = cca 6 cyklů.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 22. 9. 2018 11:18

Indikovala bych FOLFOX na další 4 měsíce.

Pacient měl 1 měsíc chemoterapie s oxaliplatinou před operací, pak chemoradioterapii a následně operaci. Vzhledem k již zavedenému portu bych podal další adjuvantní chemoterapii FOLFOX, cca 6 cyklů podle tolerance. Při výraznější neuropatii (G2) bych oxaliplatinu vysadil dříve.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 17. 9. 2018 12:21