Adjuvantní léčba karcinomu prsu 28 leté pacientky HER2 pozitivní

19. 10. 2021 07:23

Prosím o návrh léčebného postupu.
28letá pacientka s diagnosou karcinomu prsu vlevo, cT2 (40mm)N1M0, dg. 2/2021. V biopsii tumoru: invazivní NST, G2, ki 67 60 % ER 40% PR neg. HER 3+, v biopsii suspektní lymfatické uzliny v levé axile meta identického karcinomu , ki 67 65% ER 15% PR neg, HER 3+. Pacientka absolvovala neoadjuvantní chemoterapii 4xAC+ 12xpaklitaxel weekly + trastuzumab + pertuzumab ( schváleno RL poj. 205 ).
Recentně absolvovala bilaterální mastektomii, (vpravo pouze profylakticky na žádost pacientky) + exenteraci axily vlevo 9/21. V definitivní histologii již žádný nádor nebyl nalezen a bylo vyšetřeno 12 lymfatických uzlin bez nádoru ypT0ypN0, dosaženo tedy pCR.
Navrhuji pokračovat v adjuvantní biologické léčbě trastuzumab + pertuzumab ( na základě schválení RL ) + hormonální terapii TMX + Zoladex + radioterapii na oblast hrudní stěny a lymfatik vlevo. Prosím o váš názor na navrhovanou léčbu. Děkuji.

Reakce: 3

S návrhem rámcově určitě souhlasím. Vzhledem k dosažení pCR není třeba měnit systémovou léčbu na TDM1, pokračovat v trastu + pertu je ideální. Co se týká hormonální léčby je možné nemocnou léčit Zoladexem s tamoxifenem nebo případně Zoladexem s exemestanem 2 roky a potom samotným tamoxifenem. Pacientka je po ablaci , měla postiženou jen jednu uzlinu v axille, ohledně nutnosti radioterapie bych konzultovala radioterapeuta. Nemocná by měla mít genetické vyšetření.

Souhlasím s léčbou navrženou tazatelem včetně RT. Pacientka by měla být dle doporučení (ESMO,.) léčena OFS plus inhibitor aromatázy na 5 let, následně Tamoxifen na 5 let s ohledem na vyšší riziko relapsu ( T 40 mm, N1, vysoká proliferace, extrémně mladý věk pacientky). Samozřejmně dle tolerance.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji a budu postupovat podle doporučení.

Tazatel byl s doporučeními spokojen