Hormonální léčba

26. 2. 2020 16:46

Pacient r.1959:
OA: 1) Adenokarcinom rekta T2N0M0- stp aktinoterapii, stp operaci 5.10.2011 v remisi
2) Ca prostaty- acinární adenokarcinom v obou lalocích- radikální robotická prostatektomie a lymfadenektomie 2.4.2019. Scinti skeletu bpn.
Po operaci přetrvává zvýšený PSA- 7.5 .2019 2,58...ug/l......zahájena aplikace Leptoprolu 1/3 měsíce, po 2. aplikaci PSA 7.8. 2019 0,52...nyní 0,075.ug/l
Pac. má kvůli úbytku testosteronu výrazné potíže- palpitace, pocení, bolesti DK, páteře. Záměr je aplikovat Leptoprol po dobu 2 let 4x ročně.
Kvůli inkontinenci pacient podstoupil vyšetření před event. aplikací umělěho svěrače,- zde je urolog jiného názoru- leptospirol vysadit. Jaký je prosím Váš názor? Bude pacient v riziku recidivy, pokud bude vysazena horm. léčba?
Děkuji za odpověď.

Reakce: 3

U pacienta bych primárně zvážili PET/CT s cholinem. Při negativním nálezu bych zvažovala radioterapii na oblast lůžka, pokud není inkontinence limitujícím faktorem. Pokud raději hormonální léčbu, pak je možná formou intermitentní suprese a léčbu při uvedeném poklesu PSA je možné vysadit. Další postup pak podle hladin PSA (sledovaných a 3 měsíce).

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 27. 2. 2020 09:45

Bohužel v kazuistice není uveden úvodní staging karcinomu prostaty včetně Gleason skóre a iniciálního PSA, ani peroperační nález, nicméně pooperační hladina PSA naznačuje, že se jedná o diseminované onemocnění, tedy hormonální terapie není adjuvantní, ale paliativní. Následná léčba LHRH vedla k navození PSA remise. Doporučuji pokračovat v hormonální léčbě ve formě intermitentní hormonální blokády. Radioterapie není vhodná, vzhledem k ozáření pro tumor rekta v roce 2011 nelze nyní aplikovat na stejnou oblast záření v potřebné dávce

Při současných obtížích bych doporučila v první řadě scinti kostí, též bych zatím pokračovala v hormonoterapii, jak doporučují kolegyně a RT bych s ohledem na již aplikovanou dávku při ca recta neindikovala.