II. recidiva v malé pánvi u HSCP

5. 7. 2015 02:29

Muž, nyní 57 let, PS 0
Z anamnézy: bežné dětské nemoci, 1985 hyperTK
operace: 2007 appe, resekce rektosigmoidea (benigní tumor), 2/2011 LPSK CHCE
Léky prav: Prestarium neo, Betaloc, Torvacard
Alergie: nezjištěny

UA: 7. 6.2011 biopsie prostaty iPSA 6.3 histologicky adenoca G7 (3+4)
staging cT2b Nx M0 GS 7
13. 7.2011 radikální prostatektomie histologicky disociovaný adenokarcinom s perineurálním šířením pT3a pNx M GS9(4+5)
10/2011 radioterapie CLD 76 Gy na lůžko
12/2013 biochemický replas, podle PET/CT lokální recidiva
22. 5.2014 LA, vesikulektomie sin
Histologie: Metastáza prostatického adenokarcinomu GS 4+4 v 1/19 uzlině pánevní lymfadenektomie (presakrální uzlina l. sin), s fokusem nádorové infiltrace v navazující tukové tkáni. Levý semenný váček bez nádorové infiltrace.
následně pokles sPSA na 0,009 ug/l

6/2015 Subj. se cítí dobře, kontinence beze změny, po změně polohy úniky moče, stejně tak úniky v podřepu. Proud moče oslabený, ke konci musí trošku zatlačit, lumbalgie nejsou, spokojen. Mictonorm bez efektu
Lab. nálezy v normě, sPSA 0.139 ng/ml ICTP 5.75 ug/l
Moč chem pH6, b+, k0, v sedimentu ery do 4, leuko do 4/zorné pole
Břicho klidné, měkké, bpn, p.r. anastomóza klidná
Usg ledviny bilat v typické lokalizaci, přiměřené velikosti, bilat bez dilatace KPS či zřetelné litiázy, parenchymu bilat dosti, vlevo parenchymový můstek, oboustranně drobné subkortikální cystičky, játra a slezina bez ložiskových změn, žlučník nezobrazen, měchýř s nevelkou náplní, stěny hladké, síla detruzoru přiměřená, okolí měchýře klidné, prostata nezobrazena, ufm slušná křivka s Qmax 7.9 ml/s, usg reziduum 20 ml.
TRUS anastomóza klidná
Dilatace uretry za zevním ústím 14 - 18 F, dále CF - uretra volně pasabilní, lehce zúžené hrdlo měchýře, CF - kapacita měchýře přiměřená, sliznice klidná, ústí normotopická, vylučují žlutou moč
UD: bez známek hyperaktivity detruzoru, kapacita dostatečná, hypoaktivní sfinkter
PET CT - dvě uzliny v pánvi vlevo jedna z nich poararektálně před sakrem

Reakce: 4

Hladina PSA je sice nízká, její dynamika je však evidentní (tisícinové hodnoty před rokem, nyní již desetinové). Je třeba zvážit, zda jsou možnosti lokální léčby skutečně vyčerpány - opakovaná chirurgická exstirpace jistě teoreticky možná je (záleží na lokalizaci ložisek, jejich velikosti), jako alternativu bych konzultoval s radioterapeutem i možnost doplnění radioterapie. Systémovou léčbu bych při takto nízké hodnotě PSA zatím nenasazoval. Definitivní rozhodnutí o volbě postupu, stejně jako načasování, je v takto složitém případě každopádně na onkotýmu.

Spíše předpokládám, že se chirurg již potřetí do oblasti pánve příliš hnout nebude, lze-li aplikovat ještě radioterapii mimo původně ozářenou oblast lůžka po RAPE, spíše bych volil tuto možnost, byť bude rovněž komplikovaná. S další systémovou léčbou bych ještě vyčkal - jinou výraznější symptomatologii nemá, tak proč mu potíže přidávat

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 7. 7. 2015 22:46

Možnosti opakovaného chirurgického výkonu budou záležet na lokalitě, velikosti a počtu ložisek. Též na zkušenosti operujícího týmu včetně jejich ochoty se znovu pouštět do rizikového terénu. Možnosti radioterapie jsou limitované již ozářeným lůžkem tumoru. Pro případnou reiradiaci bude dosti důležitá dávka, kterou obdržely kritické orgány. Systémovou terapii bych volila v případě, kdy není možné použít chirurgickou ani radiační modalitu a při dalším nárůstu PSA, event. další jasné progresi.

Pokud se ložiska nacházejí mimo dříve ozářenou oblast, pak bude možné využít radioterapii. Chirurgická léčba je sice možná, ale v takto předléčené malé pánvi velmi technicky náročná. U vysokorizikového tumoru (GS9) bude důležitý timing zahájení hormonální léčby, zprvu nejspíše formou intermitentní androgenní suprese.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 11. 7. 2015 23:16