Co zaznělo na KNOU? Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Tady jsou komentáře účastníků.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog » Karcinom prsu » Indikace adj. CHT u Luminal B HER2 negativní

Indikace adj. CHT u Luminal B HER2 negativní

20. 5. 2022

Pac. ročník 1970 s RA - matka měla nádor prsu v 70 letech. OA: RA séropozitivní, Raynaud. fenomén HKK - disp. revmatologem, angiomyolipom levé ledvny, stp. konizaci čípku (2015), stp. Covid 3/2022. NO: 27.1.22 screening MMGr. vpravo stacion bifokální léze periferně v HZK jsou 10mm od sebe 7 a 6mm, z většího biospie , vlevo v DZK více centrálně v místě palpace nepravidlený hypoechogenní okrsek bez stínu vel. 10x12x11mm k biospii 31.1.22 - nová susp. léze 10.2.22 MR mamm vpravo bifokálně patol.sycení v HZK odpovídá UZ nálezu, vlevo jedno ložisko patolog. sycení, axily neg 31.1.22 biopsie levý prs duktální infilt. ca mléčné žlázy pravý prs v terénu atypické hyperplasie infilt. tubulární ca mléčné žlázy

Nález: l.sin v DZK vel.10x11x12mm, infiltrativní ca mléčné ýlázy l.dx v HZK vel. 7x7mm, atypická hyperplazie infit. tubulární ca mléč.žlázy 18.2.22 rtg.plic neg 3.3.22 UZ břicha .: angiolipom levé ledviny ,jinak neg 26.4.2022 lumpektomia l.utrq. + SLN l.utrq. (dporučenou ME vpravo si nepřeje), prs l.dx. TU 7mm a 9 mm, multifokální (3 ložiska) invazivní ca prsní žlázy, v ložiscích 1 + 3 se jedná o tubulární ca, LVI 0 PNI 0, index EIC do 10% typu low-grade DCIS v rozsahu nádoru.

V ložisku 2 se jedná o smíšený ca prsu - NST a tubulární ca (40%) LVI +, PNI +, index EIC 25% typu low-grade DCIS. Res. okaje negativní. 1 SLN s makrometastázou ca prům. 3mm, další 4 SLN bez metastáz. IHC: 1: Ki67: 12%, ER 100%, PR 90%, HER2 neg. 2: Ki67: 38%, ER 100%, PR 100%, HER2 neg. meta: Ki67: 15%, ER 100%,PR 100%, HER2 neg. prs l.sin. TU 13x8mm, invazivní ca, dobře diff. smíšený ca - NST a tubulární ca (25%)LLVI 0, PNI 0, s přítomností low-grade intraduktální komponenty. Res. okraje negativní. 4 SLN bez metastázy. IHC: Ki67: 10%, ER 100%, PR 100%, HER2 neg. RES: duplicita * ca mammae l.dx. multifokální pT1b(m) pN1a (1/5) MX, st. minim. IIA, G1, SR+, HER2 -, KI-67:38% * ca mammae l.sin. pT1c pN0 (0/4) MX, st. minim. IA , G1, SR+, HER2 -, Ki67: 10%

Prosím o názor na další postup.

Indikovali byste adj. CHT? - vzhledem k fenotypu jednoho ložiska s vysokou proliferační aktivitou. Zvažován multigenový test, ale v tomto případě není úhrada (malý nádor pro Mammaprint a Oncotype taky nelze). Dále indikována adj. HRT (OA + Tamoxifen či Aromasin) a adj. RT. Doplníme scintigrafii skeletu. děkuji mnohokrát za Váš názor, za Váš čas.

Sdílet

Reakce: 3

I po opakovaném čtení je pro mně popsaný histologický náez trochu zmatečný. Pokud to dobře chápu tak pouze jedno ložisko v pravém prsu smíšeného typu má vyšší proliferaci, ale je grade 1 .. Metastáza v axile má nízku proliferaci . S ohledem na uvedené bych pacientku léčila pouze adjuvantní hormonální léčbou. Pokud je pacientka premenopauzání, navrhla bych jí kastraci (nejlépe chirurgickou s ohledem na věk), pokud by nesouhlasila tak LHRH analoga + inhinitor aromatázy na 7-10 let dle tolerance.

Taky bych pacientku léčila jen hormonální terapií. na základě hormonálního profilu bych ověřila menoaktivitu a podle toho zvolila buď tamoxifen a zorganizovala kastraci nebo inhibitor aromatázy v případě pomenopauzálního stavu. K adjuvatní radioterapii je nepochybně indikovaná.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Názor kolegia mně pomohl, ujistil mě v mém rozhodnutí. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

raritní

Opakovaná konzultácia - pacientka po kompletnej regresia mts TNBC

19. 6. 2022 16:13

Opakovaná konzultace už dotazované pacientky - 01/2021 jsem konzultovala prípad: Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 p...

raritní

Triple neg. ca, pT1c,inv. LG adenoskvamózní karcinom s desmoplastickým stromatem a převažně skvamozní komponentou, nízké Ki67- adj. CHT?

7. 6. 2022 10:20

Pac. 57 let, t.č. vyšetřována ve VFN neurolog. klinice pro funkční poruchu hybnosti / více zatím nespecifikováno, v terapii antiparkinsonikum, chůze o 2FH, narůstající pohyb. potíže od 2018, dle neurologa je stav potenciálně reverzibilní /, pro hmatn...

Manažment HR+/HER2 + ca prsníka v adjuvancii

7. 6. 2022 07:32

Pozdravujem, prosím o konzultáciu pri manažmente karcinómu prsníka - ide o t.č.. 62 ročnú pacientku, postmenopauzálnu, liečenú na hypotyreózu v substitučnej liečbe L-thyroxinom, obezitou, RA: súrodenci zdraví, otec zomrel ako 86 ročný na onkoochoreni...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.