Mladý pacient s metastatickým smíšeným germinálním tumorem varlete. Jaký bude postup terapie? Přečtěte si další kazuistiku z praxe!

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Indikace exenterace axily

Indikace exenterace axily

19. 5. 2021
Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na indikaci exenterace axily u mladé pac. - ročník 1978 bez přídružených dg. Onkologická diagnóza: C 50.9 - Invazivní vývodový karcinom pr. prsu, stp. histol. verifikaci, st.p. segmentektomii + SLN v KV 5/21 TNM: pT1b pN1 (SLN 2 mm) cM0 (bez prokázané generalizace) R0 Pn0 L0 V0 HEr2 sk 0 Histologie: 4/21 - pce - Punkční biopsie z pravého prsu (HZK) - 3 vzorky délky 8 až 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu je infiltrace invazivním duktálním karcinomem grade 1, podle Nottinghamské klasifikace skóre 5. Nekróza nepřítomna. Lymfangioinvaze nepřítomna. C50.9 - 8500/31 Imunohistochemie: Estrogenový progesteronový receptor - 100% buněk pozitivních. MIB1 index - do 10 % buněk pozitivních. E-cadherin - pozitní HER2/neu overexprese- skóre 0. 5/21 - Mikroskopie: A: Lymfatická uzlina zpracována ve dvou blocích. V uzlině v prokrajovaném parafinovém materiálu zastiženy tři drobná ložiska metastatických formací vývodového karcinomu celkově diametrem přesahující 2 mm, nejde tedy o mikrometastázu. Imunohistochemická analýza Estrogen rec SP1 Ventana: +3 (95%) Progesteron rec. 1E2 Ventana: +3 (90%) B: Tkáň mléčné žlázy prostoupena formacemi infiltrativně ve vazivově tukové tkáni se šířícího vývodového karcinomu Nottingham skore 1+2+1=4, mitotický index 2/10 hpf, bez in situ komplnenty. Max.diametr nádoru v mikroskopickém vyšetření je 7,5 mm. Hemangio- či lymfangioinvazi ve vyšetřovaných řezech nenacházím, stejně tak nenacházím perineurální šíření, při okraji nádoru je vazivově tuková tkáň s lipogranulomatozní reakcí po možném předchozím punkčním odběru. Nádor hranic resekátu nedosahuje , platí makroskopické údaje. Imunohistochemická analýza Estrogen rec SP1 Ventana: +3 (100%) Progesteron rec. 1E2 Ventana: +3 (90%) Ki-67 30-9 Ventana: do 30% Závěr: A: Lymfatická uzlina s metastázou vývodového karcinomu, ER+, PR+, nejde o mikrometastázu. B: Vývodový infiltrující karcinom G1, pT1b, pN1a, pMx, ER+, PR+, s proliferační aktivitou Ki67 do 30%, hranic resekátu nedosahující. M 8500/3 Dosavadní léčba: 5/21 - segmentekcomie l dx, SLN
Sdílet

Reakce: 1

Pacientka má vysoce hormonálně pozitivní karcinom prsu T1 G1, je po parciálním výkonu, bude tedy potřebovat adjuvantní radioterapii a hormonální léčbu systémově. Podle St.Gallen 2021 doporučení je tedy za těchto podmínek možné exenteraci axilly vynechat.

Další případy

Pacientka 40 let, ca prsu-NST, luminal A, 2SLU + - adj. léčba?

4. 8. 2022 15:27

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 40leté, interně zdravé pacientky : - karcinom P prsu, pT1c ( 11mm) + pTis ( DCIS), pN1a ( 2 + 1mi / 10 ) invazivní duktální karcinom G1 s patrnou infiltrací tuku a strukturami duktálního karcinomu in...

Her2 poz. mikrometa adjuvance

25. 7. 2022 19:50

Pac. ročník 1983, s nově ca mammae l.dx. cT1cN0, po lumpektomii a SLN pT1bpN1(1mi/10)G2,premenopauzální, Her 2 - 3 ´+,Ki 67-30% ER 100% PR 100%, s invazí do lymfatických štěrbin a bez perineurálního šíření, R+ indikována adjuvantní chemoth. v komb. A...

raritní

Adjuvance u HER neurčitého EBC

20. 7. 2022 16:43

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na adjuvantní systémovou léčbu u 57leté ženy, PS ECOG 0: DG.: CA mammae l. sin. , postmenopauz. dg. CCB 11.4.2022: histol. G2 invaz. ca duktální, telefonicky ER i PR silně pozitivní, Ki67 35%, HER2 neu neurčitý cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.