Jaký bude další postup? NSCLC – exprese PD-L1, řídicí mutace a volba léčby u 57letého muže. Čtěte kazuistiku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Indikace exenterace axily

Indikace exenterace axily

19. 5. 2021
Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na indikaci exenterace axily u mladé pac. - ročník 1978 bez přídružených dg. Onkologická diagnóza: C 50.9 - Invazivní vývodový karcinom pr. prsu, stp. histol. verifikaci, st.p. segmentektomii + SLN v KV 5/21 TNM: pT1b pN1 (SLN 2 mm) cM0 (bez prokázané generalizace) R0 Pn0 L0 V0 HEr2 sk 0 Histologie: 4/21 - pce - Punkční biopsie z pravého prsu (HZK) - 3 vzorky délky 8 až 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu je infiltrace invazivním duktálním karcinomem grade 1, podle Nottinghamské klasifikace skóre 5. Nekróza nepřítomna. Lymfangioinvaze nepřítomna. C50.9 - 8500/31 Imunohistochemie: Estrogenový progesteronový receptor - 100% buněk pozitivních. MIB1 index - do 10 % buněk pozitivních. E-cadherin - pozitní HER2/neu overexprese- skóre 0. 5/21 - Mikroskopie: A: Lymfatická uzlina zpracována ve dvou blocích. V uzlině v prokrajovaném parafinovém materiálu zastiženy tři drobná ložiska metastatických formací vývodového karcinomu celkově diametrem přesahující 2 mm, nejde tedy o mikrometastázu. Imunohistochemická analýza Estrogen rec SP1 Ventana: +3 (95%) Progesteron rec. 1E2 Ventana: +3 (90%) B: Tkáň mléčné žlázy prostoupena formacemi infiltrativně ve vazivově tukové tkáni se šířícího vývodového karcinomu Nottingham skore 1+2+1=4, mitotický index 2/10 hpf, bez in situ komplnenty. Max.diametr nádoru v mikroskopickém vyšetření je 7,5 mm. Hemangio- či lymfangioinvazi ve vyšetřovaných řezech nenacházím, stejně tak nenacházím perineurální šíření, při okraji nádoru je vazivově tuková tkáň s lipogranulomatozní reakcí po možném předchozím punkčním odběru. Nádor hranic resekátu nedosahuje , platí makroskopické údaje. Imunohistochemická analýza Estrogen rec SP1 Ventana: +3 (100%) Progesteron rec. 1E2 Ventana: +3 (90%) Ki-67 30-9 Ventana: do 30% Závěr: A: Lymfatická uzlina s metastázou vývodového karcinomu, ER+, PR+, nejde o mikrometastázu. B: Vývodový infiltrující karcinom G1, pT1b, pN1a, pMx, ER+, PR+, s proliferační aktivitou Ki67 do 30%, hranic resekátu nedosahující. M 8500/3 Dosavadní léčba: 5/21 - segmentekcomie l dx, SLN
Sdílet

Reakce: 1

Pacientka má vysoce hormonálně pozitivní karcinom prsu T1 G1, je po parciálním výkonu, bude tedy potřebovat adjuvantní radioterapii a hormonální léčbu systémově. Podle St.Gallen 2021 doporučení je tedy za těchto podmínek možné exenteraci axilly vynechat.

Další případy

Adjuvantní lobulární karcinom

19. 9. 2022 15:56

Pacientka ročník 1973 s lobulárním ca mammae l.dx. pT2pN1(1/2) M0 po prs záchovném výkonu + SLN,st IIB, premenopauzální Ki 67 ..12%,ER poz. 100%, PR poz. 100%, Her 2 neg, p63neg vzhledem k histologii Lobulární ca, Luminal A bez CHT, jen RT a HT s LHR...

raritní

Rychle rostoucí mucinozní ca prsu s exprimující neuroendokrinní markery, luminal B, HER 2 neg.

15. 9. 2022 05:09

Prosím konzultaci ohledně adjuvantní terapie, 58letá pac. právnička, manžel + dcera lékaři s dg. rychle rostoucího ca prsu, v 11/2021 neg. MG vyš.,v 3/2022 neg. UZ vyš., v 8/022 proveden PET /CT při dg. vysoké FW a CRP. Onkologická diagnóza: C 50,9 C...

Mucinózní ca prsu

19. 8. 2022 14:10

Pac. ročník 1970 s nálezem ca mamame l.sin mucinozní cT1cN1 M0, postmenopauzální Ki 67 25%,ER 100% PR 95% Her 2 neg ,dle PET CT bez generalizace, po domluvě s pac. k neoadjuvantní HT IA, po níž ME a DA I a II ypT1cypN3a(14/21), difuzní intraduktální...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.