Maligní mesoteliom

31. 7. 2020 19:29

Dobrý den,

ráda bych projednala pacienta ročník 68, bez závažných komorbidit . T.č. nově dg. mesoteliom epiteloidní maligní dutiny břišní TxN0Mx, st.p. resekci + HIPEC R1 CC1 - 7.7.2020 omentectomie , parietální peritonectomie + stripping bránic , pravostranná hemikolectomie , CHCE, zadní modifikovaná exanterace malé pánve + pánevní peritoinectomie + termodestrukce tumorů mesenteria tenkého střeva , anastomaza ileotransversální side - to -side , sisigmoideorektální end to end , pojístná ileostomie , drenáž obou hemithoraxů + HIPEC cisplatina + doxorubicin
histologicky : mesoteliom epiteliodní maligní. Stav komplikován neabscedující orchiepididymitis a zajištěna parenterální domácí nutrice.
Vzhledem k R1 resekci na místě zajištovací CHT ? , režim cDDP + Alimta ???, kolik cyklů?
Děkuji
S pozdravem

Reakce: 2

Přiznám se, že bych ani neříkal chemoterapii cisplatina + pemetrexed zajišťovací, neboť při tomto výkonu jistě je velmi vysoká zbytková nádorová populace - říkal bych ji odvážně kurativní . Pokud je nemocný celkově únosný, podal bych 4 - 6 cyklů dle tolerance.

Souhlasím, mělo by být podáno 6 cyklů uvedené kombinace, výkon i přes svůj rozsah a doplnění o HIPEC těžko nazvat radikálním nebo kurativním a stav mladého pacienta předpokládám dobrý.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 5. 8. 2020 13:10