Neobvyklý tumor mozku

9. 9. 2016 13:21
raritní

52 letá pacientka, učitelka, dosud s ničím neléčena, přijata akutně na neurologii pro objemnou cystickou expanzi vlevo frontálně, klinicky před operací organický psychosyndrom, expresivní fatická porucha, lehká pravostranná hemiparéza, po zaléčení antiedematozní terapií přeložena k operaci
11.8.2016 radikální mikrochirurgické odstranění intracerebrální cystické expanze F l. sin, histologicky
HG tumor s imunohistochemickými rysy svědčícími pro neuroendokrinní diferenciaci
dif. dg připadá do úvahy jak primární mozkový tumor s méně obvyklým imunofenotypem tak metastatický původ - odesláno 2. čtení do Bonnu
Pooperačně fatická porucha odezněla , bez zn. organického psychosydromu, ve velmi dobrém stavu PS 0 .
Poop. MR mozku bez rezidua, PET/CT bez patologie.

Odeslána z Homolky k zajištění komplexní onkologické terapie do spádu.

2. čtení bude cca za 14 dní
Kolonoskopie 1997 - v pořádku, od té doby vyšetřena nebyla
stolici na OK neměla provedeme kontrolní, doplníme markery, NSE a chromogranin A
MG 8/15
gyn vyš 8/15


Jaký byste volili léčebný postup ?
Jen radioterapii? nebo i chemoterapii ?

děkuji

Reakce: 4

Bylo by dobré znát definitivní histologii a doplňková vyšetření, která byla navržena. Nicméně souhlasím s tím, že se nádor spíše zatím jeví jako primární, adjuvantní CH-RT by pak byla na místě.

Doporučuji vyčkat 2. čtení, dále pátrat po somatickém původu, z markerů bych doplnila proGRP. Pokud nebude nalezen zdroj mimo CNS, je možné konzultovat radioterapeuta z CNS onkotýmu ohledně indikace pooperační RT.

Pacientku bych k radioterapii odeslala, považuji to za vhodný terapeutický postup. S chemoterapií bych vyčkala do definitivní histologie

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 14. 9. 2016 14:56

Pro přesnější zhodnocení by to chtělo znát celý popis histologie a druhého čtení, hodnotu idexu Ki-67 a hladinu markerů. Je spíš méně pravděpodobné, že by HG primární nádor v těle nebyl patrný na PET/CT a přitom byla větší metastáza jen v mozku. Spíše stav imponuje jako primární nádor mozku. Nejsem radioterapeut, ale pacienta bych určitě ke zvážení radioterapie odeslal. Otázku chemoterapie bych řešil až s výsledkem definitivní histologie. Temozolomid se např. úspěšně používá také u neuroendokrinních karcinomů v druhé linii.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 11. 9. 2016 21:28