Opakování chir. výkonu v axile při absenci SLU v resekátu u luminal A nádoru

23. 4. 2020 14:54
raritní

Dobrý den,
prosím o konzultaci dalšího postupu:
Pacientka -46 let, léčena pro hypertenzi, jinak zdráva, nyní s nově diagnostikovaným karcinomem levého prsu ve screeningu.
Vstupní nálezy: MG - vlevo v DZQ jemné lehce nepravidelně kalcifikace na ploše asi 10x5 mm
UZ L prsu - hypoechogenní ložisko s kalcifikacemi 10mmm v DZQ .
UZ nadklíčků a axill - bez ložiskových změn a známek lymfadenopathie. Normální nález.
Biopticky - invazivní duktální ca G 1, ER 100%, PR 60%, HER 2 1+ , KI 67 15 %.
Staging bez generalizace.

Indikována ablace L prsu / preference pacientky/ a excize SLU,
z pooperační histologie - v DZQ tu ložisko - 12 x 7 x 12 mm, invazivní duktální karcinom G1 se zastiženou invazí do tukového vaziva a DCIS komponentou, afekce je vzdálena od resekčního okraje 1,5 mm.
Ve vyšetřeném rozsahu bez přesvědčivých známek lymfovaskulární propagace.
Tuková částka levé axily bez přesvědčivých struktur deklarované sentinelové lymfatické uzliny.
pT1c + pTis(DCIS) pNX, L0, V0, R0.

Prosím o vaši konzultaci dalšího postupu vzhledem k absenci LU z resekátu z axily, zopakovaní výkonu v axile??
Děkuji.

Reakce: 3

Vzhledem k velikosti a imunohistochemické charakteristice nádoru si myslím, že exenterace axilly nebude nutná.
Je škoda, že nemocná absolvovala ablaci, kdyby měla prs šetřící výkon, který odpovídal velikosti nádoru, byla by dále ozářená a to i s dolní etáží axilly. Doporučuji vyšetřit hormonální profil a podle jeho výsledku zahájit systémovou hormonální léčbu a nemocnou pečlivě sledovat.

Podle doporučení lze v případě neúspěšné indetifikace sentinelove uzliny dle klinického kontextu zvážit dissekci axily, event. axilární sampling (necílené odstranění minimálně 4 uzlin z oblasti nejčastějšího výskytu sentinelove uzliny) Vzhledem k mladému věku pacientky bych s ní tuto možnost probrala. V případě pozitivní axilární uzliny by bylo ke zvážení "intenzivnější " adjuvantní hormonální léčba- kromě tamoxifenu i kombinace s LHRH analogy.

Absence axilárního stagingu není ideální a jak psáno výše, v případě parciálního výkonu by t.č. mohla být situace řešena v rámci adj. RT. Nicméně s ohledem na klasifikaci a IHC bych na dalším výkonu v axile netrvala a pacientku bych zajistila dle hormonálního profilu adekvátní hormonoterapií.