Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Solitární meta v kalvě

Solitární meta v kalvě

26. 4. 2024

Dobrý den, prosím o konzultaci další léčby u pac. PS ECOG 0 s anamnézou: Ca mammae l.sin., dg. 2020, cT2 cN0 M0-1 (dle scinti ložisko na kalvě)

- biops.: hist. invasivní duktální ca Gr 2-3, ER 100%, PR 0, Ki 67 40%, HER 2/neu 2+, ISH - nesplňuje platná kriteria pozitivity
- po 4 cyklech AC Fischer
- poté pacli weekly- podáno celkem 3x weekly do 14.5.2020 -dále EX insuficienci PICC a teploty až 39 st.C, pacli weekly-odpověď na chemoterapii - CR dle MMG, dle scinti kostí PR OP.: ablace a exenteraci axily dne 17.6.2020
- zastižena fibrosa a ojedinělé čepy DCIS- hodnotíme jako stupeň 2 dle Chevalliera. 8500/2
- adjuv. hormonoterapie Anastrozol in cursu od 14.7.2020..............
- CR dle přešetř. 7-8/21
- uzlík v jizvě po ME 12/22, hist. benigní
- dle scintigr.skeletu 20.10.23 v.s. reaktivace meta na kalvě P vpravo, konzultace s Nukl. med. - po revizi nálezů na NM se v kontextu vývoje lokálního nálezu na kalvě v.s. jedná skutečně o reaktivaci meta, nevykazuje chování granulomu.
- 24.1.24 extirpace ložisko kalvy P vpravo- NCH PN
- histol. vzhledu a imunohistochemickému profilu se jedná o metastázu značně nekrotického karcinomu prsní žlázy, vzhledem k negativitě E-cadherinu nelze vyloučit lobulární karcinom G2.IHC: ER 95%, PR 0, HER skore 0, PD-L1 negativní, IC méně než 1, TPS 0, CPS 0 MKNO-8520/62. Výkon makroskopicky radikální, R0 poop. přešetření 3-4/2024: scinti: v místě minule patrného meta ložiska na kalvě parietálně vpravo je nyní fotopenie s lemem zvýšené kostní přestavby odpovídající stp. operaci meta ložiska na kalvě
- nález benigního charakteru na skeletu se prakticky nemění, skelet t.č. bez jednoznačných ložisek patologické kostní přestavby typu meta CT trupu: Bez známek meta procesu a lymfadenopatie, Stp. ablaci levého prsu Mírná hepatomegalie, hemangiom jater, prosté cysty jater, nefrolitiáza vlevo Lokální nález bez známek lokál. recidivy, bez LAP.

Moje otázka: pokračovali byste v léčbě IA anastrozolem či připojit "adjuv" CHT např. pakli w.? Či počkat s 1. linií IA + CDKI na relaps onem? T.č. není přítomna cílová léze, Pac. PS 0.... Děkuji velice za vyjádření!

Sdílet

Reakce: 2

Pokračovala bych v léčbě inhibitorem aromatázy, pokud by se objevila progrese, změnila bych terapii na 2. linii fulvestrant + CDK4/6 inhibitor a uvažovala o zařazení radioterapie.

Souhlasím s prof . Tesarovou.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Obvyklá spokojenost, fundovaný pohled renomovaných odborníků.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

HG nediferencovaný sarkom prsu

10. 6. 2024 14:20

Pacientka 77 let, na antikoagulační terapii pro paroxysmální fibrilaci síní, po pravostranné plicní emboli, po kompletní tromboze v. saphena magna l. dx 6/2022, léčena pro hypertenzi, po HYE a ADE bilat pro krvácení v menopauze. Užívá Xarelto, Ramipr...

Adjuv. terapie TNBC pT1a

25. 5. 2024 10:46

Pacientka 55 let, bez intreních komorbidit, alergie na PNC, v rodině otec ca tlustého střeva v 65 letech - Genetické vyš odesláno. Tumor levého prsu HZQ - mikrokalcifikace na ploše 7x3cm dle MG, cT3 N0 M0 biopsie - in situ (DCIS) duktálního karcinomu...

raritní

Lobulární karcinom s MTS ovárií

9. 5. 2024 08:16

49letá pacientka s ca mammy l.sin. - bez závažných interkurencí, stopfumator. v RA- setra otce v 50 ti letech gynekol. TU, postmenopauza dle FSH, ECOG 0, GA- pravidelné kontroly- bpn. v 5/2023 záchovný výkon- parc. resekce mammy + dissekce axilly, pT...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.