Molekulární klasifikace karcinomu prsu – současný stav
Prezentace prof. Skálové se věnuje klasifikaci karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených dle genové exprese. Co je nového?

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Pacientka po mastektomii s DCIS v okraji

Pacientka po mastektomii s DCIS v okraji

24. 5. 2023

Dobrý den, prosil bych o doporučení dalšího postupu u mladé (34 l.) spolupracující pac. s pozitivní rodinnou anamnézou - negativním genetickým vyšetřením, po neoadjuvantní CHT, po bilat. mastektomii s exent. axily vpravo s plán. rekonstrukcí ***** z operačního protokolu dosahující high grade DCIS komponenta do chir. okraje reoperace??? RT a HT?? jiný postup ??? Děkuji.

Onkologická diagnóza: C 50.4 - duktální karcinom pr. prsu HZQ, axil. adenopatie - st.p. pční verifikaci FN Motol, st.p. neoadjuvantní CHT AC/PAcli do 2/23 ** *st.p. mastektomii bilat + exent pr. axily 4/23 FN Motol TNM: cT2 (2 ložiska) cN1 cM0 ypT1c(m) ypN1a (3/14) cM0 ER+ PR + Ki67 do 20 %, Her2 neu negat *** R1!!!

Histologie: 8/22 - biopsie - mikro - ve všech válečcích zastižen invazivní duktální karcinom NST, Gr2 (tvorba tubulů 3, jaderné atypie 2, mitotická aktivita1). V rozsahu vyšetření bez nádorové angioinvaze *** ER 100 %, PR 90 %, Ki -67 - 30%, Her 2 0-1+ - negativní 4/23 - FN Motol - závěr - bilat. mastektomie, multifokální invazivní karcinom NST pr. mléčné žlázy gr 2, Invazivní nádor nedosahuje do chir. okraje resekátu - High grade dCIS v horním revním kvadrantu dosahuje do chir.okraje resekátu !!! Vyšetřeno 14 LU - ve 3 meta stejného nádoru ** ER 60-100% Pr 70-100%, Ki 67 do 20% HEr 2 negat PR+ L1,

Dosavadní léčba: biopsie 8/22 - FN Motol 8,9,2022 -23,2,2023 CHT neoadjuv.,t.č stp. IV. s.. AC, XI.s. PTX weekly 4/23 - FN motol - mastektomie bilat + exent. axily vpravo Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: 8/22 - mammografie + UZ pr prsu - stranově asymetrický nález se smíšenou stavbou prsní tkáně. Vpravo v obl. HZQ jsou difuzně pakrné mikrokalcifikace mal. charakteru na ploše cca 9x5 cm a rozrušená struktura tkáně se sytějšími okrsky stelárního vzhledu. *** sonograficky jsou v HZQ patrné hypoechogenní okrsky s rozrušenou echostrukturou fibroglandulární tkáně s množstvím drobných echogenit odpovídajícíh mikrokalcifikacím. Patrné jsou dvě hypoechogenní nepravidelná ložiska vel. 2x1 a 3x2,5 cm. V axile UZ patrné LU s rozšířeným hypoechogenním lemem v.s. mal. char. 20,10,2022-UZ prsů a axill: vlevo - na rozhraní ZK 2 drobná anechogenní ložiska vel. 6mm a 4.5mm - spíše cystičky než solidní ložiska, L axila bez lymfadenopatie vpravo - na rozhraní ZK až mírně v HZK maligní tumor nepravidelného lobulárního tvaru a vel. cca 24x11x18mm, na rozhraní HZK a axilly 2 maligní LU vel. 12-13mm, v prox. axille ještě jedna LU maligního vzhledu vel. 7mm (zde první vyšetření, nemohu porovnat) 12,1,2023UZ P prsu: v axilárním výběžku 2 patol. uzliny vel. asi 12x10mm a 8x5mm, v axille hypoechogenní uzlinka vel. asi 7mm na rozhraní zevních kvadrantů nepravidelný hypoechogenní ložisko vel. asi 19x12mm - mírná regrese 2,2,2023UZ prsů a aobou axill v obl. hmatné rezistence v levé axille LU benigních UZ rysů s echogenním hilem a hypoechogenní periferií vel. 15x6mm. V levém prsu zřetelné patol. ložiskové změny, vč. místa hmatné rezistence v HZQ, t.č. nevidím. V axillární výběžku pravé mammy hypoechogenní patol. LU t.č. vel. 14x13mm a 9mm v průměru. Heterogenní nepravidelné hypoechogenní tumorozní ložisko na rozhraní ZQ pravé mammy t.č. měřím 22x10x16mm. 8/22 - CEA 1,43 Ca 15-3 - 34.9 1,9,2022 RTG Plíce: Parenchym plicní bez čerstvých ložiskových nebo infiltrativních změn. C. f. úhly volné, bránice ostře ohraničené, hily a mediastinum normální. Srdce přiměřeného tvaru, nezvětšeno. Hodnotitelný zachycený skelet bpn.

Závěr: normální nález 23,9,2022 Celotělová a tomografická scintigrafie skeletu 740 MBq 99mTc MDP i.v. Scintigraficky v.s. degenerativní změny v oblasti levého ramene, bez známek meta procesu do kostí.

Sdílet

Reakce: 3

Po neoadjuv. CHT jen částečná regrese tumoru a uzlin, vstupně nález dohromady vel. dle SONO spíše 5 a více cm, na MMG s mikrokalcifikacemi ještě větší. Pokračoval bych adjuvantní endokrinní léčbou s CDK4,6i (abema) a při uzlinovém postižení provedl RT svodné lymfatiky včetně hrudní stěny, což by vedlo k lok. zajištění místa dosahu do okraje resekátu a bylo spojeno se snížením rizika recidivy.

Vzhledem k rozsahu chirurgického výkonu by další chirurgické řešení u pacientky ( z důvodu R1) nic nepřineslo. Patrně byl DCIS v celém prsu. Taky bych viděla velikost tumoru 5 cm před operací, pacientky tedy splňuje indikační kritéria na adjuvantní podání abemaciklibu na 2 roky (zahájila bych až po skončení RT). Pacientka je mladá , s ohledem na rozsah postižení je indikována i adjuvantní HT- goserelin na 5 let + inhibitor aromatázy, v případě intoleranace změnit na TX, vzhledem k vysokému riziku relapsu bych pokračovala dalších 5 let v TX. S cílem redukce rizika porózy a redukce rizika kostních MTS lze pacientce nabídnout zoledronovou kyselinu 4 mg a 6 měsíců celkem 3-5 let.

Postupovala bych stejně jako kolegové.

Další případy

Indikácia genomického vyš. Mammaprint

17. 5. 2023 13:59

53ročná pacientka, menopauza 2 roky bez komorbidity. MMG+USG 8.2022 - tu HLQ tu 8x7 mm. Rtg sn. hrudníka negat. USG abd. negat. MR prsníkov 1.2.2023 - nehodnotitelné, pre artefakty z Magseed zrna, ktoré je ventrálne od resekčného lôžka. Ca mammae l....

Pacientka s pokročilým TNBC s PD-L1 pozit. a BRCA pozit.

26. 4. 2023 06:53

Pacientka aktuálne 46 ročná, primárne neliečená na našom pracovisku. V 07/21 verifikovaný Ca pravého prsníka - metaplastický ca G3, Ki-67 100%, TNBC, cT4dN2M1 / solit. mts pľúc/, st.p. 4 c. CHT ifosfamid + epirubicin, Následne parc. regresia nálezu d...

st.IA po operaci adjuvantní chemoth. ano či ne

25. 4. 2023 06:44

Pacientka ročník 1971 s ca mamae l.d.x pT1cpN0(1/5SLN) G1, po lumpektomii a SLN, LVI0,pn+,R0, perimenopauzální, KI 67...30%,ER poz.100% PR poz. 95%, Her 2 negativní, invazivní karcinom prsu NST ....v plánu RT a HT (dle profilu LHRH s následnou ovare...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.