Pacientka s recidivujúcim Ca prsníka BRCA1 pozit.

14. 10. 2021 16:40

42ročná pacientka, bez závažnej komorbidity, z anamnézy: st.p.QE a SNB l.dx. pre Ca mammae l.dx./invaz. duktálny ca, TU 23mm, G3,1LU s mts, 1 mikromts/6, ER,PR0%,HER2 negat., subtyp bazaloidný fenotyp,Ki 60-80%,pT2N1M0, st.p. adjuvant. CHT AC-T dose dense od 02/2020 do 05/2020,st.p. preliečení tromboflebitídy v obl.LHK, genetické vyš.: prítomná patog. zárodočná mutácia v géne BRCA 1. Poop. RT pac. na vlastnú žiadosť neabsolvovala. st.p. profylaktickej ME+ EA vpravo / bez malignity/ 07/2020, 01/2021 LAVH cum BSO prophylactica / bez malignity/, V 06/21 USG vyš. hrudnej steny vpravo- ložisko cca 4 mm- recidiva lok., st.p. extirp.- histol. recid. IDC, triple negat. PET/CT 16082021: hypermetabolická pravostr. supraklavikulárna a pektorálna mts LAP pri základnom ochorení. OM v norme. st.p. EXRT na hrudnú stenu + reg.LU, TD 50 Gy 08-09/2021.
Chcela by som požiadať kolegium o navrhnutie ďalšieho terapeutického postupu. ďakujem za odpoveď

Reakce: 3

Nevím jestli jsem úplně dobře pochopila uvedené zkratky. Pacientka měla lokální recidivu po mastektomii vpravo na hrudníku, která byla odoperovaná a potom dle PET-CT ještě dvě další supraklavikulárně a pektorálně (LAP?). Potom byla nemocná na hrudní stěnu a uzliny ozářená. Metastázy viditelné na PET.CT jsou tedy stále přítomny?
Pokud to tak je, požádala bych revizního lékaře o Lynparzu . V případě, že bude Lynparza nedostupná, léčila bych nemocnou kombinací cis platina + gemcitabin ve 14 ti denních intervalech .

Pokud jsem dobře pochopila podle popisu:: pacientka léčena chirurgicky parciání ME a SNB vpravo pro karcinom prsu TNBC. Po adjuvantní CHT pacietka odmítla adjuvantní RT, ale souhlasila s " profylaktickou " ME a exeneterací axily, co zvýšilo riziko lokální recidivy u pacientky. Nyní patrně zjištěna recidiva oblasti hrudní stěny a supraklavikulárních uzlin , léčena RT, s kterou již nyní pacienkta souhlasí. Souhlasila bych s podaním žádosti o schvlení úhrady " pseudoadjuvantního " podání olaparbu, pokud by nebyl možné, tak bych se klonila ke kombinaci CBDCA/gemzar a současně bych nechala nádor vyšetřot na pozitivitu PDL-1.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Chcem sa veľmi pekne poďakovať za názory kolegia, ktoré zohľadním v ďalšom terapeutickom postupe u pacientky po dohovore s ňou.

Tazatel byl s doporučeními spokojen