Perianální high grade dysplasie v terénu HPV infekce

1. 7. 2019 05:28
raritní

Na onkologickou ambulanci byl odeslán z chirurgie muž 1986 s anamnézou 2 letého svědění na perineu a v anokutánní oblasti… Kromě zarudnutí z iritace kůže nebyly pozorovány žádné významné makroskopické patologické změny. Provedena 2x biopsie - naslepo.


1. biopsie: dysplastický dlaždicový epitel - low SIL, prokázána přítomnost E6/E7 HR HPV.

2. biopsie: 2x excize 6x3x2mm a 5x3x2mm (perineum a perianálně oblast): Histologicky je v excizi z perinea a perianální oblasti HPV indukovaná high-grade skvamózní intraepiteliální léze - HSIL dosahující k resekční linii.

Dále papilomatosa laryngu recidivující: výsledek testování HPV: 6,11 negat, 16 pozit, 18 hraničníU pacienta aktuálně probíhá očkování proti HPV: Gardasil …

HIV negat.

Rektoskopie a anoskopie negat ve smyslu ragád, kondylomat, polypů…

Pacient má obavy z možného vzniku nádoru v dysplast. tkáni….

Jaký navrhujete další postup diagnostiky a léčby nebo sledování? Pacient i jeho přítelkyně (lékařka) jsou značně nervózní …

Děkuji velmi za názor.

Reakce: 3

Doporučil bych konzultaci dermatologa. Specifická léčba HPV mi není známá.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 9. 7. 2019 19:12

Situaci danému páru nezávidím. Nevím, zda se jedná o muže bisexuálního, kde bych předpokládala možný přenos infekce MSM. Obvykle dochází z prekancerózy k rychlému rozvoji skvamózního karcinomu anální oblasti, který nejspíše bude vyžadovat ablační chirurgické řešení. HR HPV jak v laryngu tak v oblasti anální mají nepříliš dobrou prognózu. Očkování Gardasilem nepovede již "vymytí" infekce a pouze omezí výskyt jiných typů, víceméně bych už jeho význam považovala za zcela okrajový. Doporučila bych kontaktovat dermatologickou kliniku na Bulovce, MUDr. Roba, ohledně timingu léčby.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 12. 7. 2019 11:05

Doporučuji pečlivou dispenzarizaci, neb anální karcinom je jedním z mála malignit, kde dovedeme nemocného vyléčit bet nutnosti chirurgického výkonu , tedy při zachování kontinuity zažívacího traktu. Očkování Gardasilem může mít terapeutický efekt, který ovšem nikdo studií nepotvrdil, ani nevyvrátil. Možná nepomůže, ale určitě neškodí. Tedy - dispenzarizace dermatologem.