Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Plán léčby

Plán léčby

24. 1. 2024
raritní

Dobrý den, prosím o Váš názor, stran doporučení léčebného postupu, paní, zdravotní sestra, 50 let, menopauzální už 3 roky, vyšetřena pro vtažení bradavky l.dx., Na MMg vpravo centrálně zvýšená denzita, bez jasného ohraničení, dle sono centrálně nehomogenní žláza šíře 17 mm a drobné ložisko 11 mm, je těsně pod dvorcem, infiltraci kůže není, nevýrazně reaktivní zesílení kůže, dle sono v pravé axile dvě na sebe nasedající uzliny s lemem do 5 mm a redukcí centrálního echokomplexu. Jednotlivě uzliny do 10 x 6 mm. Značeny klipem. Biopsie: z ložiska tumoru: Proužky tkáně mléčné žlázy se strukturami DCIS a invazivního karcinomu NST, G2., ki 67 45 % ER 100% PR 90% HER 1+ biopsie z LU: Proužky lymfatické uzliny se strukturami metastatického karcinomu NST obdobné morfologie jako v souběžné biopsii č. 548/2024. ,ki 67 25% ER 100% PR 45 % HER 2+ , FISH neg - T1c+isN1M0 Vzhledem k centrálnímu uložení přímo pod bradavkou, nezcela jasně ohraničené složce DCIS, indikována k mastectomii, LU jsou vedle sebe, značené, takže možné SLN a TAD. Indikovali byste primárně k výkonu, následně Mammaprint (v současné době nelze indikovat před léčbou, z biopsie u nás nemá úhradu)? Nebo vzhledem k 2 postiženým LU (a uvidíme jak v def histologii) a ki 45% v primárním tumoru chemoterapii adjuvantně či dokonce neodjuvantně? Mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem!

Sdílet

Reakce kolegia: 4

Váš navrhovaný postup je neotřelý, ale trochu riskantní. Pokud bude v axille víc pozitivních uzlin, než ty dvě, o kterých víte, bude nutné zvažovat exenteraci a adjuvantní radioterapii . Genomový test by ale mohl nemocnou ušetřit chemoterapie, to asi stojí za pokus. Snad to vyjde.

Vzhledem k tomu, že se jedná o luminální nádor s vysokou pozitivitou receptorů G2 lze od neoadjuvantní CHT očekávat dosažení remise v axile pouze v malém procentu. U pacientky bych indikovala primárně operační řešení a multigenový test pro upřesnění přínosu adjuvantní CHt bych indikovala až po operaci.

S ohledem na typ a umístění nádoru bych primárně volila taky operační postup a na základě definitivní histologie, IHC a poop. klasifikace pak další postup.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za porady, pacientku jsme tedy doporučili primárně k výkonu a další postup rozhodneme až dle definitivní histologie. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

22. 2. 2024 16:24

Dobrý den, prosím o konzultaci postupu. Jedná se o polymorbidní pacientku 71 let, s objemnějšími prsy, v anamneze po operaci srdce pro rozsáhlé postrevmatické změny, výměna mitrální, aortální, trikuspidální chlopně 10/2016 SV arytmie, Arter hypertnez...

Adjuv. horm. terapie u 44 leté pacientky st IA, ale HIGH RISK dle genom, testu

22. 2. 2024 16:21

Pacientka 44 let, interně zdravá, po hysterektomii a salpingektomii pro dysplastické změny HG SIL ve smyslu CIN III. 11/20, měla v 5/23 dg karcinom levého prsu pT1c (2) pN0 (5/0) M0. histologicky 2 ložiska karcinomu - lobulární ca G2 (12mm)ER 90% PR...

Recidiva metastázy mozečku

21. 2. 2024 07:39

Dobrý den, prosím o konzultaci léčby. U premenopauzální pacientky (ročník 1975) byl v srpnu 2020 diagnostikován lokálně pokročilý HER2 pozitivní parciálně hormondependentní (ER 95%, PR 10%) stř. diferenc. duktální karcinom levého prsu s vyšší prolife...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.