Pokročilý ca rekta bez patol regrese po neoadjuvanci

12. 7. 2019 16:00

Pacientka - 48 let, v roce 2006 po thyreoidektomii pro folikulární variantu papilárního karcinomu T2b/2m N0 M0, po podání radiojodu, dosud remise
dále v anamneze Astma bronchiale, nealergické, intermitentní, pod kontrolou, bývalá kuřačka, 5/18 tromboza bérce PDK , antikoagulace do 8/18
Mutace MTHFR 677 heterozygot s lehce zvýšenou hladinou homocysteinu. / Riziko vzniku trombosy nepřevyšuje při tomto nálezu významně hodnoty u běžné populace /
Alegie : pyly, rotoče, včela, vosa , poslední terapie : Euthyrox, Dasselta, Lanzul,Avamys spray do nosu , Ecosal spray SOS inhal, nyní Fraxiparne 0,4 1x denně po operaci, po domluvě s hematology ponechán

12/18 dg dupl. karcinom rekta těsně nad svěračem cT4 cN1 M0, biopticky adenokarcinom G1,
MR : infiltrace m. levator ani vlevo susp. infiltrace zadní stěny pochvy vlevo v.s. infiltrace vnitřního svěrače vlevo. meta LU perirektálně
před chemoradioterapií podány 2.cykly XELOX, poté RT MP a tumoru rekta + Xeloda, nyní po amputaci rekta.
Peroperačně poranění levého ureteru, provedena sutura, zaveden stent, po operaci nutnost oběhové podpory

histologicky z operace:
invazivní mucinózní karcinom tlustého střeva G3, infiltrující celou střevní stěnu a přílehlou tukovou tkáň (TRG1), vykazující známky perineurálního šíření, ložiskově prorůstající do svalové stěny pochvy, nepostihující levatory, dále ložiskově dosahující obvodového resekčního okraje resekátu. 3 lymfatické uzliny z 12 jsou metastaticky postižené výše popsaným karcinomem. TRG1 ypT4b ypN1b (12/3) Pn1 R1

Pacinetka je nyní v dobrém stavu, PS 0-1
Jak byste postupovali dále ?
Jakou adjuvanci vzhledem k TRG1 ?
nebo nejdříve doplnit PET/CT k upřesnění stadia onemocnění ?

RAS mutace pošleme.

Reakce: 5

Nádor se nechová jako chemosenzitivní , adjuvantní léčbu bych nepodal, provedl PET/CT s FDG a systémovou léčbu zahájil až při progresi onemocnění .

Doplnila bych PET/CT a systémovou léčbu - nejlépe pak v kombinaci s terapií cílenou - bych ponechala pro případnou rekurenci.

Vzhledem ke zcela mizivému efektu předoperační léčby včetně CHT bude její efekt v adjuvanci stejný, tedy zůstane nepřínosnou. Když ji nebudeme nyní indikovat, neprováděl bych aktuálně ani PET/CT - negativní výsledek nám nic nezmění a pozitivní nám sice přinese informaci o problému a indikaci k metodě, kterou jsme chtěli pro neefektivitu nepodat. Objednal bych jej až v delším odstupu a nyní bych nemocnou ponechal bez léčby i dalšího vyšetřování.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 15. 7. 2019 09:53

Doporučil bych pouze sledování. Efekt neoadjuvance s oxaliplatinou byl minimální, takže pokračovat v režimu na bázi oxaliplatiny v adjuvanci nemá cenu. Irinotekan nemá data v adjuvantní indikaci, takže z toho vychází jen sledování a léčba až při relapsu onemocnění.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 15. 7. 2019 10:00

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Adjuvanci nepodame, pacientku jsem objednala na kontrolu v 10/19, dle stavu doplníme PET/CT.

Tazatel byl s doporučeními spokojen