Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

15. 7. 2019 14:28

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá.
5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10%
Staging bez generalizace, ECHO v normě.
Provedena segmentektomie + excize SLU
histol : tumor 15 x12x10mm, invazivní ca NST G2 + DCIS G2 do 5%, ER 100% PR 100% HER 2 1+, Ki 67 v hot spotech až 20%, 1 mitoza na 10 HPF, L0 , V1
2 SLU, v 1 je mikrometa 1 mm pT1c pN1mi 1/2 M0 st. IB


Z pracoviště, kde byla operována, byla dop k 6x EC, RT a HT.
Jak bychom měli správně postupovat ?
Podali byste 4x AC+ RT a HT nebo by bylo možné podat jen IA s následnou RT ?

Děkuji.

Reakce: 3

Pacientka má nádor s vysokou expresí hormonálních receptorů, bez makrometastáz v axilárních uzlinách. Spíš bych se klonila pouze k hormonální adjuvantní léčbě, ale vzhledem k G2 a střední(až vyšší proliferaci) bych u pacientky m udělal genomové vyšetření pomocí Oncotyp DX a dál postupovala podle rizika ( RS).

Taky bych nemocnou indikovala ke genomovému vyšetření nádoru, pokud bude riziko nízké, nemusela by chemoterapii vůbec absolvovat a inhibitor by byl dobrá voolba. Vzhledem k prs šetřícímu výkonu by pak měla podstoupit radioterapii. V případě, že by se jednalo o nešťastnici pojištěnou u pojišťovny, která tyto testy neuhradí, bych se řídila preferencí nemocné. Pokud by volila chemoterapii, v úvahu by připadala například léčba 3xFEC+3xD ( 9xweekly pacli).

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji, pacientku odesílám do KOC k zajištění vyšetření Oncotyp DX.

Tazatel byl s doporučeními spokojen