Recidiva ca prsu

3. 8. 2020 20:40
raritní

Dobrý den,

prosím o konzultaci. Pacientka ročník 52 s kardiostimulátorem pro AV blok III.stupně, bez jiných sledovaných nemocí.
2018 karcinom prsu vpravo pT3pN2M0 G2, po mastectomii + disekci axily l.dx., - duktál. karcinom, ER a PR 90%, KI67 10%následně adj. CHT AC + Taxány , poté RT terapie na obl. jizvy a reg. LU a zahájena adjuvant. HRT Tamoxifen do 6/2020
6/2020 dle UZ patolog. LU vlevé axile , MMGR i UZ L prsu bez patologie, opakovaně SVAB negat , 14.7.2020 mastectomie l.sin. na přání pacientky a disekce axily vlevo , histologicky v prsu známky DCIS, v axile 18LU , z toho 7 pozit - vývod. invazivní karcinom , ER i PR 85%, KI67 30%, c-erb zatím není výsledek - odeslán na akredit. pracoviště

Prosím o váš názor stran chemoterapie, pokud FISH negat. Děkuji

Reakce: 2

Předpokládám , že restaging je negativní a genetické vyšetření také. Není ale úplně jasné v jakém časovém odstupu se objevil druhostranný karcinom prsu. Tento interval také ovlivňuje volbu léčby. Pokud má nemocná dobrou ejekční frakci a funkční kardiostimulátor, myslím, že by mohla opět dostat antracykliny nepřekračující kumulativní dávku, například 3 x EC + 9 x taxol weekly, za častějších kardiologických kontrol, pokud by ale kardiotoxickou chemoterapii netolerovala, připadaly by v úvahu samotné taxány, neb kombinace TC, Pak by měla následovat radioterapie a hormonální léčba inhibitorem aromatázy v prodloužené adjuvanci . Pokud nebyla dosud geneticky vyšetřená, doporuřuji vyšetření vzhledem k bilat. postižení podstoupit

Vzhledem k tomu, že v levém prsu nebyl nalezen invazivní karcinom po ME, ale pouze DCIS, který tam mohl být již v době dg pravostranného karcinomu v roce 2018, se s největší pravděpodobností jedná o metastázu pravostranného karcinomu prsu do uzlin v levé axile ( fenotyp je podobný). Pacientku bych došetřila pomocí CT a scinti skeletu, nebo PET/CT. V systémové léčbě bych volila kombinaci IA a CDK4/6 inhibitoru (pacientka vydržela na tamoxifenu pouze rok, dá se tedy předpokládat určitá hormonorezistence) .