Simplexní mastektomie vpravo u 71leté pacientky

14. 9. 2020 13:38

Jedná se o 71 letou pacientku, která je po simplexní mastektomii vpravo + SNB axillae l dx No IV.
Výsledek histologie:
G3 invazivní karcinom NST v rozhraní DKK pravostranné mastectomie, s drobnými satelity v ZDK a v centrálním segmentu. Lymfangioinvaze: ANO, ojediněle. Resekční okraje volné.
Metastáza karcinomu NST v 1+/4 sentinelové uzlině, bez propagace přes pouzdro uzliny.
V primárním tumoru vysoká proliferační aktivita 43%. ER, PR a HER-2 dle dokumentace vyšetřeny z punkční biopsie v akreditované Bioptické laboratoři s výsledkem: ER 100%, PR 70%, IMH HER-2 pozitivní - skóre 3+.
Topografie(ICD-O-3): C509 (vpravo), morfologie(ICD-O-3): 8500/33, dg: C509, pTNM(8): pT2 (25.0 mm) N1(sn) (sn uzliny[poz/vyš]: 1/4) [pN], L1 R0
Interkurence:
chronická renální selhání v terminálním stadiu - dialýza 2x týdně
proteinurie nefrotického typu
hypertenze
anémie
hypotyreóza na substituci
dna
Operace: sterilizace, strumectomie,CHCE, CA - PONV !!!!
Farmakologická anamnéza: Clexane, Ebrantil, Lusopres, Lokren, Rilmenidin, Piramil, Furon, Fosavance, Ferrlecit, Milurit

Jakou další léčbu byste u pacientky doporučili? Disekce axily? Adjuvantní systémová terapie? Radioterapie?

Reakce: 2

Vzhledem k tomu, že je nemocná dialyzovaná, je možné zahájit systémovou léčbu bez ohledu na nefrotoxicitu. Pokud má dobrou ejekční frakci, zvolila bych nejspíše léčbu trastuzumabem v kombinaci s inhibitorem aromatázy ( vzhledem k dalším komorbiditám, které uvádíte). Ani disekci axilly ( měla další 3 negativní uzliny) , ani radioterapii ( je po mastectomii a měla jen jednu pozitivní uzlinu bez přerůstání přes pouzdro) bych neprováděla.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velmi děkuji za názor, pomohl mi v rozhodování.

Tazatel byl s doporučeními spokojen