Solit. metastáza po operaci

13. 9. 2021 23:18
raritní

Pac. roč. 1960 bez významných komorbidit, bez trvalé medikace.
V r. 2016 diagnostikován ca mamame l.sin multifokálně pT1c(2x) pN0(0/2SLN) M0 G2, postmenop., 1. ložisko: ER 100%, PR 80%, Ki-67: 15%, HER2 neg., LVI 0, PNI 0, 2.ložisko ER 100%, PR 95%, Ki-67: 5%, HER2 neg. Do 18.7.2016 adjuvantní RT na oblast levého prsu 50Gy/25fr X6 3pole, PTV boost na lůžko tumoru 62/31 X6 3pole. Od 15.8.25016 adj. HRT Tamoxifen dosud.
V 6/2021 recidiva solit. meta femuru vlevo:
11.6.2021 CT pánve a obou kyčlí,Závěr: Nález vysoce suspektní z osteolytického meta postižení prox. femuru vlevo, vyšetření požadováno nativně, blíže nelze specifikovat. Více viz popis.
17.6.2021 scintigrafie skeletu: Res.: ložisko kostního hypermetabolismu v proximální části levého femuru, v dif.dg. metastatické postižení skeletu, méně pravděpodobná je zánětlivá etiologie (doporučuji zvážit scintigrafii značenými antigranulocytárními protilátkami), jiné.... Jinde ve skeletu již bez typických ložisek kostního hypermetabolismu.
9.9.2021 MMgr. bez recidivy
6/2021 RTG S+P: bez meta
6/2021 UZ břicha: negat.
23.6.2021 operace meta prox. femuru vlevo - resekce a impl. TU-THA l.sin. (FN USA): HV: metastáza adenokarcinomu mammy. Měkké tkáně bez nádor. infiltrace. Materiál 2 (doresekovaný bloček) a 3 (dřeňová dutina pod úrovní def. resekce) bez nádor. infiltrace. IHC - blok 6DC/I: (+): CK7, ER, GATA3.. (-): TTF1.
9/2021 TUM v normě - nemonitorují.

Subj : po operaci už chodí, doma bez berlí, bolesti nemá, PS 1

Otázka: vážené kolegium, prosím o doporučení dalšího postupu. V plánu PET/CT. Pokud by se jednalo o odoperovanou solitární metastázu do kosti, indikována paliativní/"adjuvantní" HRT IA v monoterapii, je možné podat inhibitor CDK4/6 nebo
až při recidivě resp. progresi? Indikovali byste denosumab?

Děkuji za Váš názor.

Reakce: 3

Vzhledem k dlouhemu intervalu, kdy byla pacientka na adjuvantní HT Tamoxifenem (5let) při solitární resekované kostní MTS bych u pacientky indikovala pouze "adjuvatní" inhibitor aromatzy bez CDK 4/6 inhibitoru , stejně tak bych neindikovala denosumab ( pokud má pacientka normální denzitometrii).

Vzhledem k tomu, že nemocná nyní nemá měřitelnou lézi, léčila bych ji jen pseudoadjuvatním inhibitorem aromatázy a CDK4/6 inhibitor bych si ponechala pro případ progrese. Pacientka je pomenopauzální, má biopticky potvrzenou metastázu ve skeletu, myslím, že léčba zolendronátem v tříměsíčním intervalu, která má prokazatelně protinádorový účinek, by byla vhodná i přes to, že se jedná o oligometastatické onemocnění.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji moc za přínosné názory, které mi potvrdily správnost mého názoru na léčbu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen