Solitární meta hepar a skelet

22. 3. 2021 22:11

Pac. premenopauzální rč.81 s ca mammae multicenticky l.sin pT1c(m17)pN1(1mi/6SLN)G2,premenopauzální SR poz, Luminal B, R0,L0V0
dne 16.7.19 ME l.sin +SLN: v HZK tu 15mm,na rozhraní ZK solidní tu vel 14mm ,další samostatné na rozhraní ZK o vel. 9mm a 10mm a další v HVK vel. 15x10mm.ložisko v DVK 6mm
v terénu difuzního extenzivního intraduktálního karcinomu (DCIS -gr.2) se jedná o multicentr. (17 ložisek) invazivní karcinom prsní žlázy , středně dífer duktálního karcinomu NSt (TIL str. poz.) bez lymfangioinvate a perineurálního šíření, v DVK bez tu, v HZK je 10 ložisek - středně dífer duktálního karcinomu NST, ER poz. 98%, PR neg, c erb 2 :neg, E cadherin poz, GATA 3 poz. Ki 67-15-20%
a druhá léze : invazivní low grade duktální karcinom : E cadherin poz, Ki 67-15% ER poz. 98% PR poz. 98% Her 2 neg
stp.adjuvanntí chemoth. v komb. AC 4x od 8.8. do 10.10.2019
od 1.11.2019 HRT TX
od 31.11.2019 zahájení zoladex s.c.

30.6.20 dg MMGr Zl neg
2020 osteodenzitometrie v normě
FA: letrox 50 1xd. ,Tamoxifen
nyní před plánovanou rekonstrukcí prsu PET CT s nálezem Prstenčité ložisko v L laloku jater s mírně zvýšenou FDG akumulací - metastáza susp. Smíšená v.s. metastatická ložiska ve skeletu páteře, drobné sklerot. okrsky v L humeru, pánvi vlevo - mírně zvýšená FDG akumulace nyní jen v obratlových tělech L páteře.
Dop.: v plánu biopsie z ložiska s imunohistoch,.vyš., a dle ciclib s HRT a bisfosfonáty , prováděli by jste biopsii? a nemáte studii pro Luminal B ?
Děkuji.

Reakce: 1

Pokud je ložisko biopticky přístupné, tak bych jej verifikovala, především kvůli vyšetření PIK3 mutace. Pokud bude nález negativní, byla by vhodná léčba CDK4/6 + letrozol + bisfosfonát a směrovala bych nemocnou ke kastraci. Pokud bude PIK3 mutace pozitivní zahájila bych léčbu inhibitorem aromatázy s goserelinem a bisfosfonátem , pacientku kastrovala a do druhé linie naplánovala alpelisib s fulvestrantem. Studii, která by nabízela něco lepšího zatím nemáme.