TNBC u 38 leté pac, adjuvance capecitabinem?

13. 11. 2020 17:34
raritní

38 letá pacientka, bez interních nemocí, v anamnéze leukopenie, anti leuko protilátky negativní, průtoková cytometrie bez patol,
3/20 dg ca P prsu v DVQ, biopsie: invazivní karcinom G3 medulární morfologie, ER 3%, PR 1%, HER 2 neg, ve VFN FISH negat 1,00, KI 67 70%
tumor vstupně 20 mm těsně při hrudní stěně, N0, M ? nejasný nález na žebru vpravo axilárně dle scinti
matka ca prsu, zemřela v 50 letech, děděček matky ca plic ve vyšším věku, jinak onkol anam negativní, doplněná genetika neprokázala mutaci BRCA 1,2, CHEK 2 a Palb 2

Stav po neoadjuv. AC/T do 10/20, během léčby regrese
10/20 PET/CT pouze pozitivní nález v P prsu, bez lymfadenopatie, bez generalizace
10/20 kůži šetřící mastektomie bilat + excize SLU vpravo /na přání pacientky i přes negativní genetiku
histol : tumor 15 mm částečně regresivně změněný karcinom NST, nevykazuje medulární rysy, nedosahuje do res. okrajů, stupeň 3 dle Chevalliera
3 SLN - bez meta
ypT1c ypN0 3/0 sn
vlevo bez malignity

zažádáno o zopakování HR a HER 2

Indikovali byste tuto pacientku k adjuvantní CHT capecitabinem ?

Děkuji.

Reakce: 3

Ano, já bych capecitabin indikovala. Stupeň regrese je nízký. Jaké bylo Ki 67 v reziduu? V současné době je možné podávat capecitabin v "klasickém dávkování" 6-8 cyklů dle studie Create X , ale také kontinuálně v dávce 600mg/m2 po celý rok dle čínské studie prezentované na letošním ASCO. Čínská studie ale neprokázala prodloužení celkového přežití.

Taky bych pacientce nabídla "adjuvantní" podání capecitabinu v klasickém dávkování podle studie Create X podle které měly pacientky i lepší celkové přežití.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji, pacientka souhlasí s podáním Capecitabinu.
Z resekátu doplněno: Ki 67 30%, HR a HER 2 opět negativní

Tazatel byl s doporučeními spokojen