Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Vhodno neoadjuvantní chemoterapie

Vhodno neoadjuvantní chemoterapie

17. 8. 2023

Pac. tč. 61 let. OA: nikdo v rodině neměl Ca prsu. Léčená hypertenze. DM na PAD. Velmi výrazná obezita. V velkých prsou vlevo pohmatově naznačeno ložisko 2 cm, axily i další lokal. palp. bez hmatných uzlin. MMG bilat: 3/2023 V obou prsech je patrna involuce žlázové tkáně - Tabár II. Ložiskové změny maligního vzhledu nejsou patrny. Lymfatické uzliny - v L axile stacionární LU s centrálním projasněním - lipomatozní. BI-RADS 2.

Závěr: Ložiskové změny maligního vzhledu nejsou patrny. USG: 6/2023 Oboustranně chudý žlaznatý parenchym, přiměřené echostruktury, dukty nejsou dilatované, vlevo laterálně od bradavky je patrné neostře ohraničené hypoechogenní ložisko o velikosti 10x11 mm s dopplerovským signálem. Bradavka je nově vpáčená. Vpravo bez ložiskových změn. V levé axile je patrna uzlina se zesílenou korovou vrstvou velikosti 28 mm. Pravá axila volná. Závěr: susp. ložisko levého prsu laterálně od bradavky s v.s. infiltrovanou uzlinou - s pacientkou domluvena biopsie, Biopsie - histologie:

Závěr: Mikroskopicky prokazujeme v biopsii vzorky fibrohyalinně změněné tkáně mléčné žlázy s nádorovou infiltrací charakteru středně diferencovaného invazivně rostoucího duktálního karcinomu. Klasifikace: M 8500/32, C 50.4 Nottinghamská klasifikace: grade 2 (skóre 7) Imunohistochemický průkaz estrogenových receptorů je v nádorových elementech pozitivní ve 100%, průkaz progesteronových receptorů je pozitivní v 90%. Proliferační aktivita novotvaru hodnocená MIB 1 indexem je asi 25%. Průkaz Her2/neu onkoproteinu je slabě pozitivní - skore 1 - 2 heterogenně. Známky spolehlivé angioinvaze v barvení lymfatických endotelií podoplaninem nezaznamenáváme. Referenční laboratoř: Vzorek nesplňuje kriteria HER/2neu pozitivity. Celotělová scintigrafie skeletu 99mTcHDP MUDr. H., Nemocnice Strakonice, a.s. Datum vyšetření: 8.8.2023
Závěr: T. č. bez patrných známek přítomnosti meta procesu kostního ve scintigrafickém obraze.

P/S_CEA [µg/l] 0,7 | ( * ); P/S_C153 [kU/L] 14,1 | ( * ); RTG P+S : Bránice v mírně expiračním postavení. Oba zevní KF úhly jsou volná. Obě plíce jsou bez průkazných ložisek či infiltrací, mírná akcentace plicního intersticia. Lehce rozšířené horní mediastinum. A.s. hrudní aorty. Oba hily jsou štíhlé. Srdeční stín je lehce rozšířený - KTI 16: 30. Známky těžké hrudní spondylózy. UZ břicha - nízká přehlednost pro habitus Játra nezvětšena, mírně zvýšené echogenity, v přehledných částech bez ložisek. Žlučník s nerozšířenou jemnou hladkou stěnou vyplněný anechogenním obsahem, bez lithiasy. intra- a extrahepatální žlučové cesty bez dilatace. Pankreas nepřehledný. Obě ledviny správně uložené, přiměřené velikosti, bez redukce parenchymu, duté systémy bez dilatace, bez průkazu lithiázy, bez ložisek. Slezina nezvětšená. Paraaortální oblast nepřehledná. Močový měchýř naplněn anechogenním obsahem a je bez patologií. Volná tekutina v dutině břišní není patrna. Střevní kličky nepřehledné. Z: Při nízké přehlednosti bez patologických změn. Celotělová scintigrafie skeletu 99mTcHDP . RTG P+S, UZ břicha - bez patologických ložisek. RE: Karcinom levého prsu T1c N1 M0 - Luminal B HER2negativní (MIB1 25%) - je vhodné začít léčbu neoadjuvantní chemoterapií? Děkuji za spolupráci.

Sdílet

Reakce: 2

Myslím, že jsou možné oba přístupy. Pacientka má malý primární nádor s velkou suspektní uzlinou , jedná se o luminální B nádor se střední růstovou aktivitou , G2. Parametry jsou hraniční. Pro neoadjuvanci svědčí lokální pokročilost ( ale uzlina nebyla bioptovaná), proti pak hormonální pozitivita a pomenopauzální stav.. Položila bych si otázku, zda je možné, aby se nemocná obešla bez adjuvantní chemoterapie, protože pokud ne, je lepší chemoterapii absolvovat před operací.
Pokud by operační nález odpovídal dosavadním informacím a v uzlině byla metastáza, byla by nemocná indikovaná ke genomovému testu, který sebou přináší určitou naději, že se může chemoterapii vyhnout. Není to moc pravděpodobné, protože malý nádor vytvořil velkou metastázu v uzlině, ale je to možné. Pacientka by to měla vědět a rozhodnout se. Doporučovala bych ale biopsii uzliny a její označení, pokud by se začínalo operací.

Určitě by bylo dobré uzlinu histologicky ověřit, teoreticky by nemocná při 100% pozitivitě ER mohla začít i hormonoterapií, nicméně má dosti vysoké Ki 67, takže efekt nemusí být tak markantní,
Předoperační chemo by mohlo výrazně zmenšit velikost uzliny a nakonec i tumoru a v adjuvanci by se pak dalo event. uvažovat i jen o hormonoterapii, I výkon v axile by mohl být šetrnější, takže bych se za neoadjuvanci přimluvila.
Ale jsou zde opravdu možné různé přístupy a je nutné je s pacientkou probrat.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Po probrání situace s pacientkou a ověření postižení LU bude pacientka léčena neoadjuvantní chemoterapií.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Interpretácia hormonálneho statusu po biopsii a po operácii Ca mammae

3. 7. 2024 15:11

Dobrý deň vážené kolégium, 64ročná pacientka s Ca mammae l.sin. HLQ, cT1 cN0 cM0, st.p. CCB 5/2024- verif. invazívny karcinóm NST s apokrínnymi črtami, G2, susp. Lv1, Pn1, EgR - (bez známok nukleárnej pozitivity, PgR+ (20%)- priemrná intenzita farben...

RT prsu po mastektomii se SLND

27. 6. 2024 16:52

Dobrý den, aktuálně řeším mladší pacientku, *1975, kterou bych případně rád ušetřil radioterapie: Dg. :* Carcinoma mammae l. dx cT2cNOMX od 3/2024, pT1c pNO(i+) M0 biopsie: invazivní NST dukt., skore gradingu 5, dobrá diferenciace G1, se složkou lobu...

Adjuvance

27. 6. 2024 12:09

Ráda bych se poradila o adjuvantní chemoterapii pacientky s DG: 2 ložiska v pravém prsu - T1c (m) N0 M0, histol. ze 2 biopsií 19.3.2024 NST G2, ER i PR poz. 100 %, Ki-67 20 %, HER2 skóre +2, FISH bez apmlifikace (HER2-low), složka DCIS G3 st. p. radi...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.