Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Zhoubný novotvar konečníku u 62leté pacientky

Zhoubný novotvar konečníku u 62leté pacientky

13. 10. 2019
Jakou léčbu byste navrhli pro 62letou pacientku s diagnózou: C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta - St.p. ultranizké resekci rekta a zavedení ileostomie pro adenokarcinom distálního rekta, pT2 pN1 (9/2+) cM0, wtKRAS, wtNRAS (27.7.2016, chir. odd. Jablonec n. N.) St.p. 6 cyklech adjuvantní chemoterapie XELOX od 18.8.2016 do 8.12.2016 Stp. LSK metastazektomii jater, R0 (6.9.2017, chir. odd. Jablonec n. N.) Generalizace do plic dle CT (30.11.2017, chir. odd. Jablonec n. N.) Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar - st. po 5 cyklech pal. CHT FOLFIRI (od 1/2018), od 2. cyklu + Erbitux, od pátého cyklu Erbitux mono do 6/2018, ukončeno pro plánovaný op. výkon St.p. thorakoasistované metastazektomii L plíce 8/2018 St.p. LSK metastazektomii jater 9/2018 Jablonec n. Nisou St.p. explantaci portu pro inf. komplikaci 9/2018 Jablonec n. Nisou St.p. diagnostické thorakoskopii + metastazektomii P plíce 10/2018 St.p. abdominoperineální amputaci rekta + založení definitivní kolostomie pro lokální recidivu (tubulární adenoca, G1, pT3 pN0(0/6) 13.2.2019, Jablonec n. Nisou Ostatní diagnózy: Hluboká flebotrombosa v.s. paraneoplast. LDK, Clexane (10/2016) Arteriání hypertenze Glaukom DM II typu na Insulínu Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): WHO 0-1, bez známek CNS meta Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření: Pozitronová emisní tomografie /CT 7.5.2019 10:33 Indikace: Zhoubný novotvar konečníku. St.p. ultranizké resekci rekta a zavedení ileostomie pro adenokarcinom distálního rekta. St.p. po metastazektomiích na plicích a operaci lokální recidivy. Nález: Retence zubu v levé maxilární dutině. Aktivace patrových tonsil. Štítná žláza nezvětšená, v pravém laloku mírně hypodenzní uzlík vel. 6 mm, bez zvýšené metabolické aktivity. Krk, axily a mediastinum bez lymfadenopatie. V podkoží šíje vlevo FDG akumulující infiltrát o vel. 16x10 mm, SUV max 4,6, může se jednat o furunkl - lokální nález? St.p. metastazektomiích na plicích, vpravo v horním i dolním laloku pruhovité atelektázy, pooperač. změny také vs. v dolním laloku vlevo, v jejich průběhu bez zvýšené akumulace FDG. V S3 levé plíce je nově patrné ložisko o vel. 5x9 mm, bez zřetelné akumulace FDG, v porovnání s CT vyš. 5/2018 zde byl patrný jen drobný uzlík nespecifického vzhledu. Další nově vzniklé ložisko je v S5 vlevo bazálně o vel. 5x3 mm, dále v S6 vlevo vel. 5x4 mm a v S8 téhož laloku o vel. 6x4 mm. Ložiska bez zřetelně zvýšené akumulace FDG, velikostí jsou ale na hranici rozlišitelnosti PETu. Pleurální dutiny a perikard bez výpotku.Játra nezvětšená, levý lalok protažený nad slezinu, parenchym steatotický, v S8/5 subkapsulárně hypodenzní ložisko o vel. 20x22x24 mm, které se oproti předchozím CT vyš. 11/2017 a 5/2018 postupně zmenšuje, akumulace FDG tohoto ložiska nepřevyšuje akumulaci jater. parenchymu, st.p. metastazektomii či RFA? Žlučník bez kontrastní lithiázy, žlučové cesty štíhlé. Pankreas bez ložisek. Slezina nezvětšená, homogenní. Nadledviny štíhlé. Ledviny bez ložisek, bez městnání v dutém systému. Moč. měchýř norm. Děloha nezvětšená. St.p. amputaci rekta, presakrálně a precocygeálně pooperač. fibrózní změny, vpravo od nich je v malé pánvi infiltrát o vel. 20x14 mm akumulující FDG, SUV max 5,5. V průběhu jizevnatých změn za pochvou fokus zvýšené akumulace FDG o vel. cca 10 mm, SUV max 7,4. Další fokus zvýšené akumulace je v kaudální části pochvy, SUV max 12,1. Stomie v levém podbřišku. Retroperitoneum, mezenterium, pánev a třísla bez lymfadenopatie. Dutina břišní bez volné tekutiny. Skelet bez ložisek podezřelých z malignity. Degenerativní změny páteře, Schmorl. uzly v Th úseku. Závěr: V porovnání s CT vyš. 5/2018 nově přibyla 4 ložiska v levé plíci, která dříve nebyla zřetelná, nevykazují zvýšenou akumulaci FDG (velikostí na hranici rozlišitelnosti PET), přesto se velmi pravděpodobně jedná o metastázy. V.s. peritoneální metastáza v malé pánvi, vpravo od poperač. změn. Fokus zvýšené akumulace FDG v průběhu jizvy po operaci rekta za pochvou spíše na podkladě hojení, výraznější fokus akumulace v pochvě - doporučuji gynekologické vyš. Postupně se zmenšující ložisko v játrech - st.p. metastazektomii či RFA? 7.5.2019 10:39 - 14.5.2019 10:05 Krevní obraz: B--Le: 8,60 10^9/l B--Ery: 5,29 10^12/l B--Hb: 116 g/l B--HTK: 0,367 1 B--Obj ery.: 69 fl B--Hb ery: 22,0 pg B--Hb konc: 317 g/l B--Erytr.křivka: 18,3 % B--Trombo: 382 10^9/lBiochemie: P/S--Bilirubin : 5 umol/l P/S--AST: 0,31 ukat/l P/S--ALT: 0,41 ukat/l P/S--GGT: 0,49 ukat/l P/S--ALP: 2,28 ukat/l P/S--LD: 3,59 ukat/l P/S--Glukóza: 9,8 mmol/l B--Glukóza POCT: 9,0 mmol/l P/S--Močovina: 6,5 mmol/l P/S--Kreatinin: 72 umol/l P/S--Kys. močová: 201 umol/l P/S--Sodík: 137mmol/l P/S--Draslík: 4,2 mmol/l P/S--Chloridy: 103 mmol/l qS--Cl korig.: 105 mmol/l P/S--Vápník: 2,35 mmol/l P/S--Hořčik: 0,86 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 290 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 284 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 80,7 g/l P/S--Albumin: 42,6 g/lHemokoagulace: P--APTT: 32,0 s P--APTT - R: 1,18 1 P--Protrombin. test: 10,9 s P--PT - R: 1,01 1 P--INR: 1,0 1 P--Trombin. test: 13,5 s P--Trombin.test - R: 1,02 1 P--Fbg: 4,36 g/lSpec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 4,4 umol/l Odhad glom.filtrace: qS--GF-MDRD: 1,23 ml/s qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,39 ml/s Jak postupovat v léčbě této pacientky?
Sdílet

Reakce: 2

Do 2. linie paliativní léčby bych u pac. zvolila FOLFOX + Avastin (s ohledem zejména na úhradu). Zaltrap lze podat u nemocných po progresi na oxaliplatině, což by mohlo přicházet v úvahu event. dále, Stivarga a Lonsurf lze podat zase po použití ostatních dostupných možností včetně antiVEGF, tj. opět by se dalo použít po režimu s bevacizumabem.

Lokální chirurgická léčba již prakticky nemá co nabídnout, event. další lokalizované projevy bych řešil radioterapií. Nyní je však na místě pokračování v zatím rovněž neuspokojivě efektivní chemoterapii, vrátil bych se k základu adjuvance a podal FOLFOX s bevacizumabem, režim s oxaliplatinou byl spojen s nejdelší dobou do progrese. Poté bych se však při progresi spíše již věnoval metronomicky podávanému capecitabinu.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 15. 10. 2019 21:09

Další případy

Malígny phyllodes Tu. prsníka u 21ročnej pacientky

24. 5. 2024 07:36

21ročná pacientka, bez komorbidít, riešená v mamologickej ambulancii pre USG aj palpačný nález rezistencie v prsníku., podľa CCB: phylodes tumor. Realizovaná extirpácia tumoru. Definitívna histológia: Tumor z DLQ ľavého prsníka: malígny phyllodes tum...

Indikácia CHT?

24. 3. 2024 09:44

Pacientka v roku 2019 po adnexektomii l.dx.+ apendektomii pre cystadenóm pravého ovária, histol. v apendixe nález LAMN /Low grade appendiceal mucinous neoplasm/, bez zachytenia invazívneho rastu, báza apendixu negat. Pacientka v sledovaní onkochirurg...

Ako liečiť peritoneálny mezotelióm nevhodný k CRS

29. 1. 2024 18:09

T.č. 62-ročná pacientka, ako 24ročná liečená pre Ca cervicis uteri st.p. RAT v r.1985, t.č. pri plánovanej LSK resekcii colon sigmoideum pre HG adenóm v sigme pre nemožnosť endoskopického riešenia pre nonlifting lézie ...peroperačne zistený nález kar...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.