Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Představení projektu Mujpacient

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

Vložte dotaz k případu Postup léčby konzultují přední odborníci Vyčkejte na odpověď

Představení projektu

Poznejte naše odborné kolegium

Na dotazy týkající se nejvhodnější léčby Vašeho onkologického pacienta odpovídají přední odborníci z oboru.
Garantem odborného kolegia je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Dalšími členy kolegia jsou:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D., prim. doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D., prim. MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., prim. MUDr. Michaela Matoušková, MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Konzultujte onkologické případy
v různých indikacích

V současné době máte možnost konzultovat léčbu Vašich onkologických pacientů nejen v indikacích karcinomu prsu, prostaty, ledvin či kolorektálního karcinomu, ale také v indikaci karcinomu plic a melanomu nebo konzultovat ojedinělé případy ve speciální sekci „Raritní případy“.

Vložte dotaz Přečtěte si reakce lékařů

Výhody projektu

  • Konzultace je zdarma
  • Odpověď zašleme do druhého dne na Váš e-mail
  • Případy publikujeme anonymně
  • Možnost inspirace dalšími případy z různých indikací
  • Možnost sdílení vlastních zkušeností z praxe
  • Možnost bezplatné registrace k odběru nových kazuistik
  • 500 vyřešených případů
  • Mnoho spokojených lékařů

Reakce lékařů

Nenechte si ujít reportáže či zajímavá videa

Podívejte se na reportáže z odborných kongresů, kterých se s projektem osobně účastníme či na zprávy z velkých onkologických akcí.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.