Jaký bude další postup? NSCLC – exprese PD-L1, řídicí mutace a volba léčby u 57letého muže. Čtěte kazuistiku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Adjuvance u HER neurčitého EBC

Adjuvance u HER neurčitého EBC

20. 7. 2022
raritní

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na adjuvantní systémovou léčbu u 57leté ženy, PS ECOG 0: DG.: CA mammae l. sin. , postmenopauz. dg. CCB 11.4.2022: histol. G2 invaz. ca duktální, telefonicky ER i PR silně pozitivní, Ki67 35%, HER2 neu neurčitý cT1b(10mm) cN0 cM0 12.5.2022 Mastectomia sin. partialis, sentinel node axillae l. sin.- chir. PN HIST.: G2 infiltrující karcinom NST G2, DCIS like varianta, IHC: ER 100%, PR 5%, Ki6715%, HER skore neurčité pT2(30mm) pN0(1SLN) cM0, G2, R0, V0 arteriální hypertenze, varixy dkk, hyperlipidemie, glaukom, ankylozující spondylitida, chronický LI syndrom polyradik. léze L3-5, osteoporoza operace: 10/2018 - varixy S ohledem na HER neurčitý nádor (opakovaně vyšetřeno) pac. nesplňuje exaktně kritéria pro Mammaprint. V definitiv. histologii uzavřeno jako DCIS like varianta.
Podali byste adjuv. chemoterapii?
Děkuji.

Sdílet

Reakce: 6

Termín HER2 neurčitý nádor je pro mne neznámý pojem. Pokud tím myslel patolog HER 2 2+, mělo by být doplněné vyšetření FISH, pokud nejde HER2 stanovit, bylo by dobré konzultovat jiné pracoviště k jeho stanovení. Tento údaj je pro rozhodnutí o další léčbě pacientky dost důležitý.

Také jsem se nesetkala s popisem histologie s "neurčitým" HER2. Pokud existuje pochybnost o pozitivitě HER2 při výsledku HER2+ , jak píše primářka Petráková, jednoznačně jí vyřeší vyšetření FISH. Také nemám žádnou informaci o invazivním karcinomu podobném DCIS, jak se píše v popisu definitivní histologie, buď se jedná o invazivní nádor, nebo DCIS, nebo DCIS s mikroinvazí. Doporučuji kontaktovat patologa, eventuelně požádat o druhé čtení histologie. Teprve potom je možné stanovit léčebný plán.

Tento pojem je i pro mne neznámý, ne vždy lze stanovení HER2 provést, ale lze-li, pak je pozitivní nebo negativní a v případě nejistoty nebo diskordance by mělo být doplněno jeho stanovení metodou FISH. Pokud je nádor infiltrující, proč je označován za DCIS like variantu? Nebo je to invazivní tumor vzniklý v terénu DCIS? Jinak ale u nálezu hraničně téměř cT1b, ale reálně pT2 s 30mm bych neváhal a podal CHT doplněnou o cílenou antiHER2 terapii dle dodatečného či upřesněného výsledku.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, doplňuji informace k dotazu na léčbu HER neurčitého tu prsu z 20.7.22.

Nádor byl z CCB hodnocen dle FISH jako ¨HER ISH neurčitý¨. Z definitivní histologie byla z více bloků nádorové tkáně vyšetřena metodou Dual ISH s použitím kombinované sondy VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail a detekčních reagencií (Silver ISH DNP Detection Kit, VENTANA a Red ISH DIG Detection Kit, VENTANA) v přístroji Ventana BenchMark ULTRA a detekován gen HER2 a chromozom 17.
Ve všech blocích z více míst nádoru byl nádor dle současně platných kritérií jako „HER2 ISH-neurčitý“. Za „HER2 ISH-neurčité“ nádory jsou považovány nádory s celkovým poměrem počtu kopií genu HER2 a chromozomu 17 < 2,0 a současně s průměrným počtem kopií genu HER2 > 4,0 a < 6,0 na buňku. Mikroskopický nález byl se strukturami středně diferencovaného invazivního duktálního karcinomu s predominantní in situ komponentou.

Po konzultaci s patologem plánujeme adjuv. chemoterapii 4xTC. Postupovali byste také tak? Děkuji.

Pokud nádor není posán jako jednoznačně HER pozitivní, léčila bych nemocnou adjuvantní chemoterapií, dále hormonální léčbou a radioterapií.

Podle dohody mezi ČOS a Společností patologů je povinností patologa nspat do závěru vyšetření HER2, zda nádor ( pacientka) splňuje kritéria pro léčbu trastuzumabem. Přiložený popis patologa: kopií genu HER2 a chromozomu 17 < 2,0 a současně s průměrným počtem kopií genu HER2 > 4,0 a < 6,0 je podle ASCO guidelines definovaný jako HER2 negativní, tedy nesplňuje kritéria pro léčbu trastuzumabem.
Jedná se o postmenopauzální pacientku s komorbiditami s nádorem IHC: ER 100%, PR 5%, Ki6715%, HER skore neurčité pT2(30mm) pN0(1SLN) cM0, G2- tedy jediný rizikový faktor je větší nádor a negativita PR. Přínos adjuvantní chemoterapie je tedy nejednoznačný a proto bych pcientce navrhla došetření nádoru pomocí multigenového vyšetření MammaPrint nebo Oncotyp DX .V případě vyššího rizika bych pacientku léčila chemoterapií, jinak bych jí doporučila pouze adjuvantní hormonální léčbu Tamoxifen na 3 roky a následně IA na 2-5 let ( dle výsledku denzitometrie s ohledem a popsanou porozu) + RT.

Další případy

Adjuvantní lobulární karcinom

19. 9. 2022 15:56

Pacientka ročník 1973 s lobulárním ca mammae l.dx. pT2pN1(1/2) M0 po prs záchovném výkonu + SLN,st IIB, premenopauzální Ki 67 ..12%,ER poz. 100%, PR poz. 100%, Her 2 neg, p63neg vzhledem k histologii Lobulární ca, Luminal A bez CHT, jen RT a HT s LHR...

raritní

Rychle rostoucí mucinozní ca prsu s exprimující neuroendokrinní markery, luminal B, HER 2 neg.

15. 9. 2022 05:09

Prosím konzultaci ohledně adjuvantní terapie, 58letá pac. právnička, manžel + dcera lékaři s dg. rychle rostoucího ca prsu, v 11/2021 neg. MG vyš.,v 3/2022 neg. UZ vyš., v 8/022 proveden PET /CT při dg. vysoké FW a CRP. Onkologická diagnóza: C 50,9 C...

Mucinózní ca prsu

19. 8. 2022 14:10

Pac. ročník 1970 s nálezem ca mamame l.sin mucinozní cT1cN1 M0, postmenopauzální Ki 67 25%,ER 100% PR 95% Her 2 neg ,dle PET CT bez generalizace, po domluvě s pac. k neoadjuvantní HT IA, po níž ME a DA I a II ypT1cypN3a(14/21), difuzní intraduktální...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.