Adjuvance u pac. s 2 ložisky mucinosního ca

21. 10. 2021 10:22

Dobrý den,
prosíme o doporučení adjuvantní terapie u 56 leté pac. v dobré celkové kondici bez přidružených diagnos
Děkujeme

Onkologická diagnóza: C 50.9 - duktální karcinom pr. prsu HK - 2 ložiska, st.p. biotpické verifikaci, st.p.mastektomii + SLN ve VFN Praha 9/21
TNM: cT2 cN0 ***** pT2 (2 ložiska - 25 a 20 mm) pN0 (SLN 0/6) cM0
Histologie: 7/21 - 1. Punkční vzorky z pravého prsu HK, hlenovité vzorky délky 7, 10 a 10 mm.
Tkáň zpracována v celém rozsahu.
2. Punkční vzorky z pravého prsu HZK, dodány dvě částky délky 5 a 15 mm a fragmenty 2 a 3 mm. Tkáň zpracována v celém rozsahu.

Histologický nález:
1. V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu, HK, je infiltrace invazivním duktálním karcinomem s mucinozní komponentou grade 2, podle Nottinghamské klasifikace skóre 6.
Nekróza nepřítomna.Lymfangioinvaze nepřítomna.
C50.9 - 8500/32

Imunohistochemické vyšetření:
Estrogenní receptory - pozitivní reakce v 100% buněk karcinomu.
Progesteronové receptory - pozitivní reakce v 20% buněk karcinomu.
Proliferační aktivita - je středně vysoká s MIB1 indexem 30%.
Exprese E-cadherinu je pozitivní.
exprese HER2/neu 1+

2. V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu, HZK, je zastižena infiltrace identickým karcinomem jako v odběru č. 1. Nacházíme infiltraci invazivním karcinomem grade 2 s rozsáhlou mucinózní komponentou.

C50.9 - 8500/32

Imunohistochemické vyšetření:
Estrogenní receptory - pozitivní reakce v 100% buněk karcinomu.
Progesteronové receptory - pozitivní reakce v 30% buněk karcinomu.
Proliferační aktivita - je středně vysoká s MIB1 indexem 25%.
Exprese E-cadherinu je pozitivní.
exprese HER2/neu 1+.

9/21 - VFN - snesený pr.prs - v horních kvadrantech nacházíme 2 ložiska - invazivního karcinomu velikosti 25 a 20 mm, které hodnotíme jako mucinosní karcinomy, hypercelulární variantu. Přesvědčivé struktury prekurzorové léze, invazi v krevních/lymfatických cévách nanecházíme, karcinom vzdálený 2 mm od fascie - dorsální okraj jednoho z ložisek. Celkem vyšetřeno 6 LU - 1 sentinelová - všechny negativní
1. ER 98%, PR 2% Ki 67 cca5 % G1 **** 2. ER 10% Pr negativní Ki67 cca 10 % G2 **** - Her 2 z defintivního preparátu nedoplněno

Dosavadní léčba:
7/21 - biospie z obou ložisek Sokolov
9/21 - mastektomie vpravo + SLN ve VFN

Provedená zobrazovací a klinická vyšetření:
7/21 - MMG - vpravo ložisko perialeolárně do HVK hmatné 20x15 mm , *** UZ oboustranně fyziol. LU v axilách, v HVK lehce hypoechogenní ložisko vel. 20x15x13 mm susp. vzhledu - koreluje s novou opacitou na MMG- dále lehce nejasný okrsek na r HKK směrem do HZK
RTG S+P, UZ břicha, markery CEA a ca 15-3 + scintigrafie skeletu negativní

Reakce: 3

Vzhledem k velké diskrepanci fenotypu ložisk z tru-cut biopsie ( obě ložiska s vysokou pozitivitou ER , s vyšší proliferací , G2) a definitivní histologie z mastektomie, kde jedno ložisko je podle všeho nádor s vysokou pozitivitou ER a nízkou proliferací, G1 a druhé ložisko zcela jiného fenotypu- nízká pozitivita ER, G2 spíš nižší proliferace. Obě vyšetření byla patrně dělána na stejném pracovišti, proto bych konzultovala patologa a snažila se o vysvětlení těchto nesrovnalostí. Pokud by se nenašlo, léčila bych pacientku podle definitivní histologie- ložisko s nižší pozitivitou ER G2 bych nechala vyšetřit pomocí multigenového vyšetřené ( OnyotypDX nebo Mammaprint) a dál léčila dle výsledku.

Souhlasím s návrhem primářky Petrákové, postupovali bychom stejně. Genomový test by měl odhalit přesněji rizikovost nádoru, i když mucinózní histologie ukazuje spíše na příznivý průběh nemoci.

S podáním chemoterapie je to opravdu na hraně, takže buď genomový test, nebo bych dala 4x AC a dále AIs.