Varovné signály u karcinomu slinivky
Karcinom pankreatu by mohl být diagnostikován dříve. Na jaké příznaky se zaměřit?

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Adjuvantní léčba u G1 ca NST s poz. uzlinkou

Adjuvantní léčba u G1 ca NST s poz. uzlinkou

16. 11. 2022

Pac. ročník 1960 s ca mamame l.dx. pT1cpN1(1mi/4SLN)G1 L1, pn1,R0, st. IB, Luminal B, postmenopauzální, dne 26.10.22 chir QE l.dx. a SLN histol.. tu vel. 14x12mm, invazivní karcinom prsu NST dobře difer. invazivní duktální karcinom infiltrující ve tkáni prsu s desmoplasií stř.st. a střední buněčností parenchymu, nízce intenzivní reaktivní ceulizací nádorového stromatu (TIL ...1%), s invazí do lymfat. štěrbin a perineurálním šířením nádoru, EIC 10% typu high grade DCIS v rozsahu nádoru, okraje neg, 1SLN s mikrometa, 3SLN neg M 8500/31 Imunohistochemie. E cadherin poz,,Ki 67-20% ER poz. 100% PR poz. 5% Her 2 neg

Dop.: zvažovali byste adjuvantní chemoterapii?, není vhodná na Mammaprint - nesplňuje kritéria, a navrhujeme radioterapii a následně hormonoth. switch prodlouženě na 7-8 let dle tolerance. Děkujeme.

Sdílet

Reakce: 3

Pacientka má negativní prognostické faktory- mikrometastázu, nízká pozitivita PR, lymfoinvazi, pro které bych u pacientky o adjuvantní CHT uvažovala. Jedná se však o postmenopauzální pacientku s dobře diferencovaným karcinomem s vysokou pozitivitou ER a proliferací do 20%, proto bych volila pouze adjuvantní hormonální léčbu.

Souhlasím, s ohledem na ER 100%, postmenopauzální stav a G1 bych indikovala jen hormonoterapii a RT, a to i s ohledem na některé další rizikové faktory.

Škoda, že nemocná nesplňuje kritéria pro genomový test, protože by mohl nejlépe odpovědět na Vaši otázku. Nádory Luminal B jsou záludné a nemocná má řadu rizikových faktorů, které by chemoterapii v adjuvanci opravňovaly ( postižení uzliny, lymfangioinvaze a perineurální šíření, nízké procento TIL, PR neg), ale také bych nejspíš zůstala u terapie inhibitorem aromatázy a radioterapií, vzhledem k G1, vysoké expresi ER a věku nemocné.

Další případy

raritní

Diskrepance biopsie-def histologie

19. 1. 2023 23:29

Dobrý den, prosím o Vaši konzultaci stran 49leté pacientky, která má rozdílný výsledek z biopsie a definitivní histologie. Pacientka je po TU + SLNB l.dx. 21/12/2022 pT1b(m)pN0(0/3sn)Mx Biopsie: invazivní NST G2,ki 67 6% ER 100% PR 90% HER neg Histol...

Malobuněčný NET prsu

12. 1. 2023 20:17

Dobrý den, prosím Vás o konzultaci adjuvantní terapie u 62leté obézní značně polymorbidní (DM na PAD a insulinu s neuropatií,hypertertenze, spánková apnoue s nutností noční podpory přístrojové, polyvalentní alergie, depresivní sy, VAS s operací páteř...

NACHT nebo prim. operace u 40 leté pacientky s karcinomem luminal B

5. 1. 2023 15:58

Pacientka 40 let, sledována v prsní ambulanci pro cysty prsou, bez genetické zátěže v rodině. Pro depresvní stavy užívá antidepresiva, jinou medikaci nemá, alergická je jen na trávy a pelyněk. 12/22 karcinom levého prsu cT2 cN0 M0 MG denzní typ žlázy...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.