Ca prsu - zvážení OncotypeDX?

3. 4. 2020 07:40

Pacientka MŠ, 41, interně zdravá , stav po APPE a 2x SC , 12 let užívání HAK, onkol.RA negativní
Karcinom pravého prsu
- MMG - DZQ v hloubi za žlázovým tělesem okrouhlé densní ložisko vel. 20 mm
- UZ v ZQ pravého prsu hypoechogenní ložisko vel. 20 x 12 mm, UZ bez lymfadenopatie

18.3.2020 lumpektomie DZQ pravého prsu + SLU
invazivní duktální karcinom G2 s minoritní extracelulární hlenotvorbou, s invazí do tukového vaziva, bez zastižené lymfangioinvaze; na periferii minimální komponenta DCIS. Tumor od okraje (spodiny) 0,3 mm. SLU bez nádorových elementů
pT2+pTis(DCIS), pN0(0/1)(i-)(sn), M0
ER 100%, PR 15%, HER2 slabě pozitivní ( skore 2+) - odesláno do akredit. lab.
6.3.2020 FISH - amplifikace genu Her-2/neu nalezena nebyla
Ki67 18% ( z biopsie ) Ki 67 25% z lumpektomie

prosím o konsultaci dalšího postupu - indikace chemoterapie ( Ki 25%, G2, T2) ? , pojištovna 211 - OncotypeDX ?
zvažujeme - CHT AC 4 série , po CHT HT ( TMX samotný či se Zoladexem ) + RT P prsu + boost na lůžko tu vzhledem k blízkému okraji
genetika odeslána- výsledek zatím není k disp.
Děkuji za Váš názor.

Reakce: 3

Pacientka by mohla být indikovaná ke genomickému testování OncotypeDX, ale z vlastní zkušenosti vím, že pojišťovna 211 žádost neschvaluje. Nadějnější by mohla být možná žádost o Mammmaprint. Pokud nebude možné nemocnou testovat, tak bych se možná za adjuvantní chemoterapii s antracykliny spíše přimlouvala, Jedná se o nádor T2, pacientka je premenopauzální, , KI 67 z lumpectomoe bylo vyšší, a progesteronové receptory jsou nižší, jedná se tedy pravděpodobně o nádor luminal B, který se může chovat záludně. Následná hormonoterapie a radioterapie s adjuvantním záměrem je jistě indikovaná.

Indikace CHT je zde na hraně, ale v každém případě je potřeba vše ženě dobře vysvětlit. S ohledem na její věk, velikost nádoru a IHC bych se též k variantě podání zkráceného adjuvantního režimu jen s AC přikláněla. Dále klasicky RT + HRT.

Ideálním by bylo doplnění genomového testu Oncotyp DX nebo MamaPrint. Ani jeden však ZP 211 neschválí. Proto bych pacientce nabídla z již uvedených důvodů 4x AC. Po skončení chemoterapie následně adjuvantní HT v kombinaci Tamoxifen a Zoladex na 5 let (vzhledem k tomu, že nádor hodnotím jako střední riziko s ohledem na indikovanou chemoterapii). V případě intolerance kastrace potom samotný TX.