Doporučenie liečby v 2. línii MCRC

17. 1. 2020 13:20

Ide o 53-ročnú pacientku, 29.10.2018 realizovaná hemikolektomia l.sin. pre adenoca lienálnej flexúry, histol.- invaziv, konvenčný adenoca s povrchovou ulceráciou, pT3 pN2a/6/14/ Mx, G2, KRAS/NRAS wt, Iniciálne CT vyš. H+B+P- bez MTS, bez patol. LAP, OM v norme. Indikovaná k adjuvatnej CHT CAPOX. Po 6 mesačnej liečbe restagingové vyšetrenia- MR vyš. brucha s nálezom početných MTS v oboch lalokoch pečene, CT pľúc bez MTS, OM v norme. Zahájená 1.línia onkoth CAPIRI+ Panitumumab od 6/2019 do 1/2020, kedy dľa PET/CT vyšetrenia progresia ochorenia v zmysle počtu a veľkosti pečeňových MTS+ novovzniknuté MTS pľúc. Prosím o doporučenie 2.línie liečby.

Reakce: 4

Jedná se chemo resistentní onemocnění, ikdyž není vyšetřeno, tak v.s. s BRAF mutací dle průběhu. Domnívím se, že z dalších možností je :
1,.Lonsurf či regorafenib, ale vzhledem k dynamice onemocnění lze očekávat malou efektivitu.
2, Pokud by byla dostupná studie s BRAF a MEK inhibitorem, pakliže by se mtBRAF laboratorně potvrdila. V MOÚ a v rámci ČR o takové studii s aktivním náborem nevím ( není ani uvedeno na web SUKLu). V MOU byla již ukončena, navíc nepovolovala předléčennost EGFR inhibitorem.
3, symptomatická terapie, pakliže symptomy onemocnění jsou.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 18. 1. 2020 14:04

Do další linie bych volil Lonsurf nebo Stivargu, volba podle tolerance a toxicity předchozí léčby. Pokud by byla vybrána Stivarga, tak určitě v eskalačním schématu dávkování.
V případě, že je celkový výkonnostní stav dobrý a bylo by reálné schválení úhrady imunoterapie nebo larotrectinibu, tak má smysl vyšetřit stav MMR (resp. MSI) a NTRK.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 19. 1. 2020 19:45

Vzhledem k velmi špatné a krátké prognoze onemocnění bych volil postup co nejelegantnější, nejšetrnější a rychle dostupný, případného dovyšetřování, vyžádání event. úhrady a zahájení nějaké t.č. nestandardní léčby se bohužel asi nedočká. Věnoval bych se tedy Lonsurfu, pokud jsou tedy aktuální PS i laboratoř slušné.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 20. 1. 2020 10:59

Omlouvám se, přehlédla jsem, že již vlastně Capox měla a rychle po něm zprogredovala, beru to zpět. Asi to smažte.