Mladý pacient s metastatickým smíšeným germinálním tumorem varlete. Jaký bude postup terapie? Přečtěte si další kazuistiku z praxe!

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

EBC

17. 3. 2021
raritní
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na vhodnost podání adjuvantní chemoterapie. Jde o 47-letou ženu, s negat. RA stran ca prsu či ovaria, dle MG popsán tumor cT2(3 ložiska, největší 28mm) + Tis cN0 cM0, premenopauz. - CCB21.1.2021: hlavní ložisko: histol. G1 inv ca NST, ER 100%, PR 100%, KI67 8%, HER2neu 1+neg, menší ložisko: atypická duktální hyperplazie s přechodem do DCIS - 10/2/2021 Mastectomia tot. dx. Biopsia lnn sentineli ax. dx. - chir. PN HIST.: Pravý prs váhy 390g, velikosti 185 x 160 x 35 mm, s proužkem kůže 137 x 30 mm. Bradavka je retrahovaná. Na řezu je prso prostoupeno bělavou tužší tkání a to v rozsahu 75 x 100 x 26 mm a dosahuje spodiny. Mikroskopický nález: Mikroskopicky zastihujeme invazivní duktální karcinom grade II. s in situ kribriformní komponentou ve 20%. Patrné jsou mnohočetné komedonekrózy. Tumor podrůstá bradavku, avšak kůže bradavky zůstává intaktní. Angioinvazi ani perineurální šíření nezastihujeme. Od spodiny jsou nádorové struktury vzdálené 1 mm. Tento resekční okraj je tvořený zralou tukovou tkání. V blízkosti jsou četné fibrocystické a fibroadenomatoidní změny, menší intrakanalikulární fibroadenom a vícečetné benigní intraduktální polypy (CK5/6 pozitivní, p63 pozitivní). Tumor prostoupen četnými fibrozními změnami. IHC: ER 100%, PR 100%, Ki67 10 - 12% , HER skore 2+, IHC negat. - poop. staging pT3(7x2x10cm) pN0(5 SU neg.) cM0, G2, R0, V0 Pn0 Doporučili byste chemoterapii? RT nezvažuji. Děkuji za odpověď.
Sdílet

Reakce: 4

Pacientka má sice velký rozsah nádoru, ale negativní uzliny a fenotyp Lumina A. Vzhlede k tomu bych indikovala hormonální léčbu. S ohledem na premenopauzu ale kombinaci Zoladex ( nebo chirurgická kastrace) + inhibitor aromatázy ( pokud by netelorevala - změna na tamoxifen ) . Po 5 letech potom zvážit pokračování v adjuvantní HT Tamoxifenem na další 3 roky (tedy celkem adjuvantní HT 7-8 let)

Také bych nemocnou léčila jen hormonoterapií s ovariální supresí a výhledovou kastrací, s inhibitorem aromatázy , Typ nádoru neslibuje dostatečnou chemosenzitivitu , ale hormonoterapie by ji mohla před časným , ale i pozdním relapsem uchránit.

Souhlasím s kolegyněmi, jde o vysoce hormonálně dependentní tumoru, sice velkého rozsahu, ale s neagresivními rysy - dle IHC a histologie. Hormonální terapie by měla být dostatečnou - AIs + LH-RH analoga.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Názory renomovaných kolegů jsem zohlednil ve své klinické praxi, projekt považuji za velmi přínosný.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Pacientka 40 let, ca prsu-NST, luminal A, 2SLU + - adj. léčba?

4. 8. 2022 15:27

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 40leté, interně zdravé pacientky : - karcinom P prsu, pT1c ( 11mm) + pTis ( DCIS), pN1a ( 2 + 1mi / 10 ) invazivní duktální karcinom G1 s patrnou infiltrací tuku a strukturami duktálního karcinomu in...

Her2 poz. mikrometa adjuvance

25. 7. 2022 19:50

Pac. ročník 1983, s nově ca mammae l.dx. cT1cN0, po lumpektomii a SLN pT1bpN1(1mi/10)G2,premenopauzální, Her 2 - 3 ´+,Ki 67-30% ER 100% PR 100%, s invazí do lymfatických štěrbin a bez perineurálního šíření, R+ indikována adjuvantní chemoth. v komb. A...

raritní

Adjuvance u HER neurčitého EBC

20. 7. 2022 16:43

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na adjuvantní systémovou léčbu u 57leté ženy, PS ECOG 0: DG.: CA mammae l. sin. , postmenopauz. dg. CCB 11.4.2022: histol. G2 invaz. ca duktální, telefonicky ER i PR silně pozitivní, Ki67 35%, HER2 neu neurčitý cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.