Jaký bude další postup? NSCLC – exprese PD-L1, řídicí mutace a volba léčby u 57letého muže. Čtěte kazuistiku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

EBC

17. 3. 2021
raritní
Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na vhodnost podání adjuvantní chemoterapie. Jde o 47-letou ženu, s negat. RA stran ca prsu či ovaria, dle MG popsán tumor cT2(3 ložiska, největší 28mm) + Tis cN0 cM0, premenopauz. - CCB21.1.2021: hlavní ložisko: histol. G1 inv ca NST, ER 100%, PR 100%, KI67 8%, HER2neu 1+neg, menší ložisko: atypická duktální hyperplazie s přechodem do DCIS - 10/2/2021 Mastectomia tot. dx. Biopsia lnn sentineli ax. dx. - chir. PN HIST.: Pravý prs váhy 390g, velikosti 185 x 160 x 35 mm, s proužkem kůže 137 x 30 mm. Bradavka je retrahovaná. Na řezu je prso prostoupeno bělavou tužší tkání a to v rozsahu 75 x 100 x 26 mm a dosahuje spodiny. Mikroskopický nález: Mikroskopicky zastihujeme invazivní duktální karcinom grade II. s in situ kribriformní komponentou ve 20%. Patrné jsou mnohočetné komedonekrózy. Tumor podrůstá bradavku, avšak kůže bradavky zůstává intaktní. Angioinvazi ani perineurální šíření nezastihujeme. Od spodiny jsou nádorové struktury vzdálené 1 mm. Tento resekční okraj je tvořený zralou tukovou tkání. V blízkosti jsou četné fibrocystické a fibroadenomatoidní změny, menší intrakanalikulární fibroadenom a vícečetné benigní intraduktální polypy (CK5/6 pozitivní, p63 pozitivní). Tumor prostoupen četnými fibrozními změnami. IHC: ER 100%, PR 100%, Ki67 10 - 12% , HER skore 2+, IHC negat. - poop. staging pT3(7x2x10cm) pN0(5 SU neg.) cM0, G2, R0, V0 Pn0 Doporučili byste chemoterapii? RT nezvažuji. Děkuji za odpověď.
Sdílet

Reakce: 4

Pacientka má sice velký rozsah nádoru, ale negativní uzliny a fenotyp Lumina A. Vzhlede k tomu bych indikovala hormonální léčbu. S ohledem na premenopauzu ale kombinaci Zoladex ( nebo chirurgická kastrace) + inhibitor aromatázy ( pokud by netelorevala - změna na tamoxifen ) . Po 5 letech potom zvážit pokračování v adjuvantní HT Tamoxifenem na další 3 roky (tedy celkem adjuvantní HT 7-8 let)

Také bych nemocnou léčila jen hormonoterapií s ovariální supresí a výhledovou kastrací, s inhibitorem aromatázy , Typ nádoru neslibuje dostatečnou chemosenzitivitu , ale hormonoterapie by ji mohla před časným , ale i pozdním relapsem uchránit.

Souhlasím s kolegyněmi, jde o vysoce hormonálně dependentní tumoru, sice velkého rozsahu, ale s neagresivními rysy - dle IHC a histologie. Hormonální terapie by měla být dostatečnou - AIs + LH-RH analoga.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Názory renomovaných kolegů jsem zohlednil ve své klinické praxi, projekt považuji za velmi přínosný.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Adjuvantní lobulární karcinom

19. 9. 2022 15:56

Pacientka ročník 1973 s lobulárním ca mammae l.dx. pT2pN1(1/2) M0 po prs záchovném výkonu + SLN,st IIB, premenopauzální Ki 67 ..12%,ER poz. 100%, PR poz. 100%, Her 2 neg, p63neg vzhledem k histologii Lobulární ca, Luminal A bez CHT, jen RT a HT s LHR...

raritní

Rychle rostoucí mucinozní ca prsu s exprimující neuroendokrinní markery, luminal B, HER 2 neg.

15. 9. 2022 05:09

Prosím konzultaci ohledně adjuvantní terapie, 58letá pac. právnička, manžel + dcera lékaři s dg. rychle rostoucího ca prsu, v 11/2021 neg. MG vyš.,v 3/2022 neg. UZ vyš., v 8/022 proveden PET /CT při dg. vysoké FW a CRP. Onkologická diagnóza: C 50,9 C...

Mucinózní ca prsu

19. 8. 2022 14:10

Pac. ročník 1970 s nálezem ca mamame l.sin mucinozní cT1cN1 M0, postmenopauzální Ki 67 25%,ER 100% PR 95% Her 2 neg ,dle PET CT bez generalizace, po domluvě s pac. k neoadjuvantní HT IA, po níž ME a DA I a II ypT1cypN3a(14/21), difuzní intraduktální...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.