EBC

17. 3. 2021 09:13
raritní

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na vhodnost podání adjuvantní chemoterapie.
Jde o 47-letou ženu, s negat. RA stran ca prsu či ovaria, dle MG popsán tumor cT2(3 ložiska, největší 28mm) + Tis cN0 cM0, premenopauz.
- CCB21.1.2021: hlavní ložisko: histol. G1 inv ca NST, ER 100%, PR 100%, KI67 8%, HER2neu 1+neg,
menší ložisko: atypická duktální hyperplazie s přechodem do DCIS
- 10/2/2021 Mastectomia tot. dx. Biopsia lnn sentineli ax. dx. - chir. PN
HIST.: Pravý prs váhy 390g, velikosti 185 x 160 x 35 mm, s proužkem kůže 137 x 30 mm. Bradavka je retrahovaná.
Na řezu je prso prostoupeno bělavou tužší tkání a to v rozsahu 75 x 100 x 26 mm a dosahuje spodiny.
Mikroskopický nález:
Mikroskopicky zastihujeme invazivní duktální karcinom grade II. s in situ kribriformní komponentou ve 20%. Patrné jsou mnohočetné komedonekrózy. Tumor podrůstá bradavku, avšak kůže bradavky zůstává intaktní. Angioinvazi ani perineurální šíření nezastihujeme. Od spodiny jsou nádorové struktury vzdálené 1 mm. Tento resekční okraj je tvořený zralou tukovou tkání. V blízkosti jsou četné fibrocystické a fibroadenomatoidní změny, menší intrakanalikulární fibroadenom a vícečetné benigní intraduktální polypy (CK5/6 pozitivní, p63 pozitivní). Tumor prostoupen četnými fibrozními změnami.
IHC: ER 100%, PR 100%, Ki67 10 - 12% , HER skore 2+, IHC negat.
- poop. staging pT3(7x2x10cm) pN0(5 SU neg.) cM0, G2, R0, V0 Pn0
Doporučili byste chemoterapii? RT nezvažuji.
Děkuji za odpověď.

Reakce: 4

Pacientka má sice velký rozsah nádoru, ale negativní uzliny a fenotyp Lumina A. Vzhlede k tomu bych indikovala hormonální léčbu. S ohledem na premenopauzu ale kombinaci Zoladex ( nebo chirurgická kastrace) + inhibitor aromatázy ( pokud by netelorevala - změna na tamoxifen ) . Po 5 letech potom zvážit pokračování v adjuvantní HT Tamoxifenem na další 3 roky (tedy celkem adjuvantní HT 7-8 let)

Také bych nemocnou léčila jen hormonoterapií s ovariální supresí a výhledovou kastrací, s inhibitorem aromatázy , Typ nádoru neslibuje dostatečnou chemosenzitivitu , ale hormonoterapie by ji mohla před časným , ale i pozdním relapsem uchránit.

Souhlasím s kolegyněmi, jde o vysoce hormonálně dependentní tumoru, sice velkého rozsahu, ale s neagresivními rysy - dle IHC a histologie. Hormonální terapie by měla být dostatečnou - AIs + LH-RH analoga.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Názory renomovaných kolegů jsem zohlednil ve své klinické praxi, projekt považuji za velmi přínosný.

Tazatel byl s doporučeními spokojen