G1 multifokální karcinom

2. 10. 2019 12:10

Pacientka r.1970 s ca mammae l.sin multifokální (2ložiska) pT1cpN1a(2/2SLN +11dalších neg.)G1 duktální karcinom ,L+V0R0, Imuno: Ki 67-20% ER 100% PR poz. 100% her 2 neg. a uzlina - Ki67-5% ER 100% PR 100% Her 2 neg ) ,v plánu genetické vyš, a RT s HRT, zda by jste dávali adjuvantní chemoth. při G1?, mamaprint zatím u 111 na paragraf poj. neschvaluje.
Děkuji.

Reakce: 3

U pacientky bych indikovala pouze adjuvantní HT ( v případě, že je premenopauzální tak i kastraci).

Při nízké růstové aktivitě a G1, by měla hormonoterapiie postačoval. Měla by ale dostat inhibitor aromatazy a LH Rh s přípravou na kastraci. Axilla bude jistě ozarena v rámci adjuvantniho ozarovaciho plánu.

Při IHC charakteristice nádoru endokrinní léčba v podobě odpovídající menstruačnímu stavu a RT prsu (předpokládám, že přes 2 ložiska byla provedena parc.resekce) a lymfatiky. Při pozitivitě uzlin a vynechání CHT bych však ozářil i hrudní stěnu, podstoupila-li nemocná ME.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 3. 10. 2019 22:05