Generalizace maligního melanomu chorioidey

14. 11. 2016 14:53

Pacient, učitel 57 let, bez závažných komorbidit, PS 0
anam. stav po poleptání levého oka vápnem, zvýšená glykemie na dietě
C 693 Melanom chorioidey l. dx dg 8/18
9/15 - brachyRT
4/16 progrese
CHI - 26.5.16 enukleace bulbu pT2a pNX MX
maligní melanom chorioidey s incip invazí do intrasklerální vortikozní žíly
bez šíření do sklivce, extrasklericky ani do řasnetého tělesa
léčen a sledován v Praze VFN - oční klinika

10/16 odeslán na onkologii pro elevaci JT a susp ložiska v játrech
11/16 - biopsie jater s nálezem struktur metastatického melanomu, bez lokální recidivy, bez meta do mozku
Laboratorně elevace JT, především GMT, elevace CA 19-9 a lehce PSA , KO v normě
S--TBIL: 17,1 S--ALT: 1.00 S--AST: 1.85 S--GGT: 18.20 S--ALP: 2.66
vzorky z biopsie jaer odeslány na vyšetření BRAF mutace

prosím o konzultaci ohledně možnosti další léčby vzhledem k primární lokalitě maligního melanomu - je schválená v této indikaci nějaká cílená léčba nebo imunoterapie ?

děkuji

Reakce: 3

U maligního melanomu chorioidey žádná cílená léčba není k dispozici. Lze zvážit ipilimumab s vědomím nižší účinnosti než u kožního melanomu. O schválení úhrady ipilimumabu bych raději požádal revizního lékaře pojištovny. Anti-PD-1 protilátky zatím neprokázaly účinnost u očních melanomů.
Pokud pojištovna ipilimumab neschválí, pak je jedinou možností systémové léčby chemoterapie, její efekt je ale hodně diskutabilní.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 15. 11. 2016 09:05

Pacienti s maligním melanomem chorioidei mají jen malý výběr léčby. Cílená biologická léčba selhala a není k dispozici a imunoterapie nemá dostatečná data, protože tito pacienti byli ze studii s imunoterapii vyloučení. Určitou šancí je ipilimumab, ale obávám se že bude zamítnut, protože nejsou dostatečná data. Doporučuji zahájit chemoterapii a po jejím vyčerpání zvážit žádost o ipilimumab jako poslední možnost léčby.

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 21. 11. 2016 10:34

Nevím jak dopadlo vyšetření BRAF mutace, pravděpodobně bylo negativní, ale měli jsme asi 3 pacienty s očním melanomem s pozitivitou BRAF mutace, kteří byli léčení vemurafenibem s dočasným efektem. Není také zřejmé jak rozsáhlé je jaterní postižení, v případě 2-3 ložisek by ještě mohla přicházet v úvahu například chemoembolizace nebo radiofrekvenční ablace. Jinak nezbývá než chemoterapie, možná zkusit kombinaci chemoterapie (např. cisplatinu) s interferonem alfa podle celkového stavu pacienta a případně zažádat o schválení ipilimumabu na paragraf 16.

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
MUDr. Ivana Krajsová, MBA 21. 11. 2016 11:18