Melanom

Melanom oka

Dobrý den, chtěla bych požádat o konzultaci dalšího postupu u pac. 74 let , PS 0 - 1 stp. enukleaci bulbu 3.6.2021 pro maligní melanom choroidey , pT4a, hist. smíšený vřeteobuněčný (B) a epiteloidní melanom choroidey bez propagace do řasnatého...

Posouzení odpovědi na imunoterapii

Vážené kolegium, prosím o návrh dalšího postupu, o zhodnocení odpovědi na nivolumab na základě validačního CT. Pac. r. 1958, kromě hypertenze bez vážnějších komorbidit. Ve zkratce: pac. po opak. extirpaci a disekci levé axily pro metastázy mal....

Melanom

Dobry den, mám pacientku 26 let nodularni maligni melanom breslow 3,15 clark III, ulcerace, mitozy 12/5hpf, ki67-25%, fibróza ve spodině ne, mikrosatelity ne, hemangioinvaze ne, lymfangioinvaze Ne, neurotropismus ne, lymfocytarni infiltrat ve spodině...

63letý pacient s dg. maligní melanom kůže zad

63-letý pacient s dg.: Maligní melanom kůže zad, dg. 2/2014 - radik. excise, histol.: NMM, Breslow 0,95 mm, Clark III, pT1a, poté dispenzarizace - relaps v 5/2019 - MR mozku - dvě ložiska occipitálně parasagitálně nad tentoriem vpravo s krvácením...

Léčba basaliomu vismodegibem u starší polymorbidní paní?

81- letá pacientka s onkologickou kožní duplicitou v oblasti nosu 1) Tu radicis nasi, histologicky basaliom, infiltrativní typ, stp. resekci, dg. 9/2016 - lok. recidiva v 8/2018 - st. p. kurat. radioterapii 17 × 3,0 Gy přímým elektronov...

Maligní melanom kůže vlasové části hlavy a krku

Jakou léčbu byste doporučili pro pacienta s diagnózou C443: Jiný ZN - kůže jiných a neurčených částí obličeje: Maligní melanom kůže vlasové části hlavy a krku, St. po excizi (kož.klin.) s následnou reexcizí (OPCH FN 12/16) 1,4mm, st. III.C - zahájen...

Mnohočetná generalizace maligního melanomu

Postup v léčbě 65letého pacienta s diagnózou C180: St.p. hemikolektomii vlevo pro KRCA s meta do jater (2/2018). C443: St.p. excizi melanoblastomu z levého stehna, melanomu 1/17, následně exenterace levého třísla pro uzlinové metastázy a další reexci...

Maligní melanom s mnohočetnou generalizací

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 40letého pacienta: Maligní melanom, primum ignotum, po disekci levé axily pro uzlinové metastázy v 2/2018, histol.: metastázy melanomu v 17 z 26 uzlin disekátu levé axily, přítomna mutace BRAF V600E. Dle kliniky a...

Maligní melanom - návrh terapie

Pacientka r.1956 se znaménkem na l.paži,jnž pozorovala cca 1 rok.poslední 2 měsíce změna barvy a svědění,cestou dermatologa odeslána k rad.excizi + extirpace SU 17.01.2018 širší excise+ SU Hist:nodulární melanom l.paže,počínající vert.růst,ulcera-...

Pacientka s maligním melanomem

70letá pacientka s maligním melanomem meziprstí ( IV. a V. prst) nohy pravé dolní končetiny, pT4b (5mm) pN2a (3/9), L0 V0M0, BRAF negat., dg. 5/2012. Od 8/2012 do 8/2013 absolvovala adjuvantní interferon alfa ve středních dávkách. Od 4/2014 do 6/201...

Mladý muž s generalizovaným melanomem

Pacient – 35 let, po excizi maligního melanomu zad pT3b pN1a ( 1sn z P axily, 15 LU neg ) M0 nodulární exulcerovaný melanom Clark III. Breslow 4 mm, BRAF mutace 6/15 excize + SLU 6/15 reexcize + disekce axily 9/15 – 8/16 Roferon adjuvantně...

Generalizace maligního melanomu chorioidey

Pacient, učitel 57 let, bez závažných komorbidit, PS 0 anam. stav po poleptání levého oka vápnem, zvýšená glykemie na dietě C 693 Melanom chorioidey l. dx dg 8/18 9/15 - brachyRT 4/16 progrese CHI - 26.5.16 enukleace bulbu pT2a pNX MX...