Indikacia neoadj. CHT

26. 11. 2019 07:11

60-ročná pacientka, 26.8.19 USG a MMG verifikovaný TU mammae l.sin., semicystoidný, veľkosti 3 cm, konturovaný cystoidom 2,8 cm, v axile l.sin. nešpecifické LU do 1,3 cm, bez LAP.
8/2019 CCB- malignita nepotvrdená. Vzhľadom na jednoznačný neo proces ľavého prsníka klinicky aj MMG, plánovaná ablácia prsníka, ktorá vzhľadom na veľkosť TU nerealizovaná, odobratá biopsia, histol.- dobre diff. spinocell. ca s rohovením, minoritne zastúpené glandulárne štruktúry NST typu ca mliečnej žľazy, E-cadherin+, p63+, CK/AE 1/3+, HMWCK+, CK5/6+, skvamózna zložka CK7+, NST zložka. Okraj invazívnej zložky lemujú ložiská high-grade duktálneho in situ ca, Ki 67 50%, triple negat., morfologicky nález zapadá do obrazu metaplastického skvamózneho ca prsníka zmiešaného s koexistujúcim inv. ca NST. Stagingové CT vyš. H+B- bez známok MTS, v ľavom prsníku expanzia 6x4 cm, v ľavej axile LU 15x8 mm. Prosím o doporučenie liečby.

Reakce: 3

Jedná se o agresivní a relativně chemorezistentní nádor, takže operační řešení by bylo na místě. Pokud je nález inoperabilní, bude asi nutné indikovat systémovou léčbu. Zahájila bych asi léčbu antracyklinem s kontrolou efektu po dvou sériích , pokud by nález progredoval pokračovala bych taxány, v případě malého efektu přidala karboplatinu a pokusila se dosáhnout operability. V případě, že by byl nádor generalizovaný , stálo by za to vyšetřit PDL-1 a uvažovat o imunoterapii.

Mohu z našich zkušeností potvrdit jak vysokou agresivitu onemocnění, tak necitlivost k systémové léčbě. Nevím, co brání provedení mastektomie s exenterací axily, ale rozhodně by měla být na prvním místě. Přese vše uvedené bych podal adjuvantně anthra s taxanem a dle definitivního nálezu provedl pooperační ozáření (takřka v každém případě).

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 28. 11. 2019 10:40

Souhlasím. Jedná se o chemorezistentní onemocnění. Podle popisu nádoru se zdá, že je onemocnění operabilní a proto bych volila jako primární léčbu operaci. Po operaci bych pacientce indikovala standardní adjuvantní léčbu sekvenční podání antracyklínů a taxanů, i když benefit adjuvantní chemoterapie bude sporný.