mCRPC, selhání po enzalutamidu

26. 4. 2015 18:56

Z anamnézy: ICHS, 2011 refluxní ezofagitida, operace: 1968 resekce pravé plíce, 1997 aortokoronární by pass, 2000 RP, úrazy: 0
Léky prav: Mertenk, Gabator, Bonefos, Lanzul, Rivocor Alergie: nezjištěny
UA: 2000 radikální prostatektomie GS7 (3+4) pT3 s adjuvantním podáním hormonální léčby
7/2011 relaps onemocnění s rozvojem kostní generalizace, změna na LHRH analoga
8/2012 relaps onemocnění s výraznou progresí PSA a anemií, dostal TRF, nasazena BMA
1/2013 zahájena chemoterapie docetaxelem, po dvou cyklech však léčba ukončena pro hematologickou toxicitu s nutností krevních převodů a neurotoxocitu.
2/2013 zařazen do specifického léčebného programu s enzalutamidem, pokračuje podávání goserelinu a denosumabu.
7/2014 ošetřeno Leksellovým gamanožem ložisko mozku, nyní 13. 4.2015 kontrolní MRI – bez patologie

Při medikaci pokles PSA z 2379, poslední kontrola 14. 4.2015
ECOG 0
Subj. se cítí dobře, obtíže s močením nevelké, na MRI bez nálezu. Močí volně, nykturie 1-2*, diurie v přiměřených intervalech, lumbalgie nejsou. Občas pobolívání holeně vlevo a ramene vlevo.
Lab. nálezy v normě, Hb 88, ALP 30.84 ukat/l (výrazná progrese) PSA 1606 ug/l (zdvojení za 3 měsíce) ICTP 23.23 ug/l
Somatický nález v mezích normy hmotnost 59 kg, stabilní
Usg ledviny bilat v typické lokalizaci, přiměřené velikosti, vpravo bez dilatace KPS, vlevo dilatace KPS mírného stupně, či zřetelné litiázy, drobná korová nefrolitiáza, parenchymu bilat dosti, játra a slezina bez ložiskových změn, žlučník nezobrazen, měchýř s velkou náplní, stěny hladké, síla detruzoru přiměřená, okolí měchýře klidné, prostata cca 15 g, ufm slušná křivka s Qmax 9.8 ml/s, usg reziduum 20 ml.
Scinti skeletu progrese

Vzhledem k progresi prosím o pomoc při stanovení dalšího postupu.
Děkuji.

Reakce: 6

Jedná se jistě o progredující onemocnění se špatnou prognózou, ať již uděláme cokoliv. Možné by bylo zvážit aplikaci Radia. Léčba Denosumabem a LHRH analogy by měla pokračovat.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 29. 4. 2015 18:28

Nemám žádné doporučení , prohráváme. Xofiga bych se bál - Hb 88, bude zřejmě infiltrovaná dřeň. Denosumab, kortikoidy, symptomatická léčba, nic jiného mne nenapadá.

Doporučila bych symptomatickou léčbu, prevenci kostních příhod a přijatelnou výživu. Radium vzhledem k CNS meta (byť se zdá vyřešená) nebude vhodné. K další chemoterapii je kontraindikován, hormonální léčba selhala. Pro tohoto pacienta bohužel žádná racionální sekvence neexistuje.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 29. 4. 2015 21:49

Progrese je převážně ve skeletu, v této léčbě pokračuje. Měnit za druhý downregulátor AR nemá smysl, CHT vzhledem k hematotoxicitě aplikovat nebude možné a po meta CNS není optimální kandidát (i pro výše uvedené) pro Xoigo. Doporučuji tedy spíše léčbu LH-RH vysadit a ostatní řešit symptomaticky.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 30. 4. 2015 14:52

Pacient progreduje i přes v současnosti (i minulosti) nasazenou hormono a chemoterapii a podání BMA. Má 59 kg, tj. dá se u muže předpokládat malnutrice. Zaměřila bych se na BSC a pokračování v prevenci kostních příhod. LH-RH analoga jsou t.č. velice pravděpodobně již neúčinná a tudíž nadbytečná. Prognóza nemnocného je velmi špatná.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji kolegiu. Nemocného s karcinomem prostaty provází ošetřující lékař velmi dlouho. Pak si nechce logicky připustit, že je vše ztraceno.

Tazatel byl s doporučeními spokojen