Mikroinvaze, mikrometa, HERpoz,adjuvance?

4. 3. 2021 15:57
raritní

Dobrý den, prosím o Vaše konzilium ohledně adjuvantní terapie u 45leté paní.
Z biopsie DCIS, dle MR na ploše 32x30, st.p. ablaci + SLNB l. sin 27.1.2021
V sentinelové LU - v subkapsurarním sínusu uzliny zastižena skupinka nadorových buněk (ITC) největši velikosti 0,11mm.
V histologii po dlouhém hledání nakonec našli mikroinvazivní tumor: V četných vývodech je atypická epiteliální proliferace charakteru DCIS low a intermediate grade, se ojedinělými mikrokalcifikacemi a luminálními nekrózami.
Ojediněle zachyceny struktury mikroinvazivního karcinomu NST,, G1, největší rozměru nádoru je do 1 mm. S lymfangioinvazí (D2-40) a dvěmi intramammárními lymfatickými uzlinami, z nichž jedna uzlina obsahuje mikrometastázu adenokarcinomu, o největším rozměru 0,5mm, bez známek extranodálního šíření. Struktury DCIS těsně naléhají na dorzální RL, invazivní nádor nedosahuje do hranic operačího výkonu.
Ki67 2-3% ER 35% PR 0% HER 3+

Jakou zvolit adjuvanci ? Růstová aktivita je nízká, ale HER 3+, pouze mikroinvazivní tumor do velikosti 1mm, ale již přítomná mikrometa v intramamární uzlině a pouhé ITC v sentinelce, ale jsou tam, navíc lymfangioinvaze... Očividně šťastně včasně zachycený agresivní nádor, který měl tendenci velmi časně se začít šířit.

A co těsné hranice DCIS dorzálně ... v kombinaci s LVI a tendencí postupu do lymfatik - zvážit RT hrudní stěny ...?

Velmi děkuji za Vaši poradu!

Reakce: 4

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladou pacientku s nálezem DCIS na větší ploše ( 3 cm), kde byla nalezena lokálně invaze ( předpokládám, že těch míst bude více) a má mikrometastázy v axile (což je důkaz invaze), tak bych pacientce nabídla adjuvantní trastuzumab + hormonální léčbu (podle menopauzálniho stavu ). VZP tuto kombinaci akceptuje podle dohody s ČOS. RT bych s ohledem na rozsah chirurgického výkonu neindikovala.

Souhlasím s paní primářkou, s ohledem na fenotyp tumoru a jeho velmi časné šíření je na místě Herceptin, který může mít buď s chemoterapií, ale též s hormonální léčbou. RT není vzhledem k původnímu rozsahu onemocnění a provedené mastectomie t.č. indikována.

Taky bych indikovala adjuvanci s herceptinem, kombinace s taxolem je asi vzhledem k rozměrům nádoru trochu moc a tak kombinace s hormonoterapií , vzhledem ke G1 , je asi nejlepší nápad.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Mnohokrát děkuji za rady! Pacientce jsme zahájili terapii Zoladexem a zatím Tamoxifenem a léčbu Herceptinem. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen