Neoadjuvance X operace

11. 6. 2020 15:20

Dobrý den, velmi Vás prosím o Vaši radu. 50letá pacientka dle MMG a sono v HZK nepravidelná hypoechogenita velikosti 31 x 24 x 26 mm. Léze prostupuje celou šíří žlázy až k fascii, bez jasné infiltrace. Axilární uzliny fyziologické, jedna LU v levé axille velikosti 16 x 9 mm vzhledem k odlišnosti od ostatních provedena biopsie.
V biopsii z tumoru invazivní karcinom NST G2, ki 67 25%, ER 100%, PR 95% HER 3+ , biopsie z uzliny negativní, dle diagnostiků LU opravdu bez suspekce na infiltraci.
Prosím o Vaši konzultaci stran nejvhodnějšího postupu. Volili byste primární výkon nebo neoadjuvantní chemobioterapii ?
Pokud neoadjuvanci, prosím v jakém rozsahu ? Současná doporučení v MK jsou v tomto stadiu a s tímto typem tumoru velmi variabilní ... Moc děkuji za Váš názor a radu!

Reakce: 1

Pacientka má 3 cm nádor bez uzlin, s Ki 67 25%, triple pozitivní. myslím, že jsou možné obě varianty. Může být primárně operovaná s následnou biochemoterapií a hormonální léčbou. Vzhledem k popisu rozsahu nádoru ale není jisté, že bude moci absolvovat prs šetřící výkon. Může ale také podstoupit neoadjuvantní chemoterapii, AC(EC) 4x, 12x paklitaxel + trastuzumab a podstoupit operaci v druhé době. Tuto variantu bychom asi preferovali u nás. Myslím, že co nejčasnější přístup k cílené léčbě dává nejlepší naději na zvládnutí nemoci, která je už v této fázi systémová. U nemocné je ještě naděje, že dojde k zlepšení operability nádoru.