NST medulární diferenciace

23. 11. 2020 22:47

Pac. 1954, s ca mamae l.dx. bifokální po QE a SLn -tu vel. 15 a 7mm, dne 2.11.20, jedná se o multifokální (2 ložiska v těsní blízkosti) invazivní špatně diferencovaný karcinom prsní žlázy - NST s medulární diferenciací rostoucí expanzivně ve tkáni prsu s desmoplasií lehkého stupně,vysokou buněčností . fokálními drobnými nekrozamni nádorového parenchymu a vysoce intenzivní reaktivní celulizací nádorového stromatu (TIL silně poz.) ,bez známek lymfangioinvaze a perineurálního šíření nádoru, index EIC je do 10% resekční okraje neg. ,3SLN neg M8500/33
imunohistochemie: E cadherin poz. Ki 67-65% ER poz. 100% PR poz. 95% her 2 neg p63 neg cytokeratin poz.submikrometa typu klastrů sentinelové uzliny
Další léčba? Chemoterapie AC s taxany? nebo bez - pro medulární diferenciaci? ,RT a následně HRT (doplnit mamaprint?) Děkuji.

Reakce: 5

Jedná se o NST karcinom s medulární diferenciací, ne však klasický medulární karcinom, fenotypu Luminal B pT1 M0. Proto bych u pacientky doporučila adjuvantní chemoterapii v režimu 4x AC nebo 4x TC, následně RT a adjuvantní HT - Tamoxifen na 2-3 roky, následně switch na inhibitor aromatázy , celkem na 7-8 let.

Jedná se o Luminal B nádor s vyšší růstovou aktivitou a vysokým grade, což není příznivé, ale s vysokou hormonální expresí a infiltrací TIL, což slibuje dobrou odpověď na léčbu. Doporučila bych také adjuvantní chemoterapii, vzhledem k negativním uzlinám a radikální operaci 3xEC- 9x taxol weekly, radioterapii , adjuvantní hormonoterapii pomocí inhibitoru aromatázy na 5 let . Prověřit, zda není nemocná indikovaná ke genetickému vyšetření.

Vzhledem k pT1c pN0 M0, vysoké hormonální dependenci, L0, V0, Pn0 a pacientčinu věku, bych si troufla pacientce i přes vysoké Ki67 a medulární histologii nabídnout jen RT a HRT.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pomohlo mi v rozhodování. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ano děkuji, názory mi pomohly v diskuzi s pacientkou. Děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen