Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Melanom » Posouzení odpovědi na imunoterapii

Posouzení odpovědi na imunoterapii

25. 8. 2020
Vážené kolegium, prosím o návrh dalšího postupu, o zhodnocení odpovědi na nivolumab na základě validačního CT. Pac. r. 1958, kromě hypertenze bez vážnějších komorbidit. Ve zkratce: pac. po opak. extirpaci a disekci levé axily pro metastázy mal. melanomu v levé axile, primum ignotum, dg. 7/2019, BRAF bez mutace. PET/CT 1/2020 s nálezem kromě meta v levé axile i dva noduly v pravé plíci, jinak bez patologie. Ještě před zahájením léčby provedeno ještě čerstvé LD CT hrudníku pro možnost srovnávání - 9.3.2020 ( v levé axile několik patologických mas,.... nativně jen o mezeně hodnotitelné,.... většího rozsahu....některá plicní ložiska bilat zvětšila, některá nově (14mm, další 26mm...). Zahájena od 17.3.2020 imunoterapie nivolumab 240mg á 14 dnů. Vzhledem ke krvácení z tumoru levé axily provedena paliativní hemostyptická RT na oblast metastázy v levé axile 25.5. - 29.5.2020. TUM S100: 0,593....0,457....0,117....0,124, LD: 23....9,35.....5,86.....3,75 1. přešetření 14.7.2020 CT hrudník až břicho: ............Závěr: Patologická masa levé axily se od CT z 3/2020 významně zvětšila, nyní infiltruje i měkké tkáně paže a hrudníku. Nově jsou patrné nesčetné satelitní ložiska v měkkých tkáních okolí (blíže viz popis). Stávající ložisk. změny pravého plicního křídla se zmenšily, nebo zcela vymizely, nově však v S1/2 vlevo prokazuji bilokulár. ložisko nasedající na pleuru, v.s. meta. Nově je patrný denzní postkontr. se sytící uzel v.s. meta v dutině břišní subfrenicky vlevo. Nově i hypovask. expanzivní tumor. léze v těle pankreatu (blíže viz výše) - duplicita, meta? 2.přešetření - kontrolní validační CT 19.8.2020: Tumorózní infiltrativní masy v oblasti levé axilly, paže a lopatky se od minula zmenšily, měření jen orientační, pro srovnání nyní cca 105x95 mm axiálně, minule 150x130 mm ve stejné výši.Jedno satelitní meta ložisko na dist. části paže mediálně se zvětšil z 20 mm na 32 mm, další ložisko se mírně zmenšilo, ale nyní se více sytí. Satelitní ložisko podkoží hrudní stěny pod axilou je stac. velikosti. Edém ...měkkých tkání na předloktí a ruce se zmenšil, na paži je podobný jako minule. ....Zvětšila se konsolidace v levém horním laloku subpleurálně, ..... bronchiektázie uvnitř konsolidace - vzhledem k lokalizaci se nejspíše jedná o poradiační pneumonitidu. Protáhlý nodulus v S4 dx. se zvětšil z 12x7 mm na 18x9 mm, bez nových ložiskových změn plic. V mediastinu nejsou patrné zvětšené lymfatické uzliny. Minule popisované meta ložisko subfrenicky vlevo za slezinou vymizelo.Játra a slezina bez ložisek. ...... Ložisko v oblasti dorzální části těla pankreatu se výrazně zmenšilo, nyní 13x15 mm axiálně (minule popisováno 13mm), prorůstá do lumen v. lienalis. ..... Závěr: Tumorózní infiltrativní masy v oblasti levé axilly, paže a lopatky se od minula zmenšily. Jedno satelitní meta ložisko na dist. části paže se zvětšil, další ložisko se mírně zmenšilo. Satelitní ložisko podkoží hrudní stěny je stac. Edém měkkých tkání na předloktí a ruce LHK se zmenšil, na paži je podobný jako minule. Zvětšila se konsolidace levé plíce, nyní se táhne podél laterální hrudní stěny subpleurálně až do baze - v.s. poradiační pneumonitida. Nodulus plíce v S4 dx. se zvětšil. Minule popisované meta ložisko subfrenicky vlevo vymizelo. Ložisko v oblasti dorzální části těla pankreatu se výrazně zmenšilo, prorůstá do lumen v. lienalis. Otázka: prosím jak byste hodnotili přešetření? Spíše se ptám s ohledem na možné posouzení plátce - pojišťovny. Protože je vidět, že ve srovnání s prvním přešetřením v 7/2020 onemocnění nyní s odpovědí. Klinicky zmenšení otoku LHK, úplný ústup nelze očekávat, jiné potíže z choroby pacient nemá, tolerance dosud dobrá, bez než. účinků, pacient spokojený. Pokud bychom ale srovnávali s CT a PET/CT před léčbou, tak se jedná o progresi. Vzhledem k agresivnímu chování je možné, že nález v pankreatu byl přítomný už při zahájení léčby, TUM CEA, CA 19-9 i CA 72-4 v normě. děkuji mockrát za odpověď
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Dobrý den, nález bych hodnotil jako pseudoprogresi na základě komplexního posouzení. Došlo ke klinickému zlepšení stavu, zmenšení největší nádorové masy, významnému poklesu v hodnotách S100b a LD.
Ideální by bylo v těchto hraničních situacích pacienta zhodnotit v rámci multioborové komise. Rozhodnutí komise může mít pak při jednáních s pojišťovnou větší váhu než stanovisko samotného onkologa.

Dle uvedené dynamiky průběhu onemocnění, zlepšení klinického stavu, poklesu S100 a LD se také přikláním k pseudoprogresi. Myslím si, že současný nález umožňuje pokračování terapie Opdivem s další kontrolou v klasickém intervalu 12 týdnů.

MUDr. Ivana Krajsová, MBA
MUDr. Ivana Krajsová, MBA 27. 8. 2020 16:10

Další případy

MM corpus ciliare o.dx.

28. 6. 2023 19:43

Chcela by som poprosiť o konzultáciu ohľadom možnosti liečby pacienta nar. 1949, ECOG 0, bez komorbidít. 4/2023 zhoršené videnie, lokálny nález na pravom oku - dúhovka incip.rubeóza, medzi 6-9 v IKU pigmentácia - prerastanie TU, za zrenicou od č. 5 d...

Je indikovaná adjuvantná liečba?

10. 1. 2023 12:09

T.č. 23 ročná pacientka asi 4 roky mala znamienko na čele vpravo, ktoré rástlo, nesvrbelo. OA- lieky neberie. AA negat. RA- matka benígny tu/cysta/ CNS, starý otec + ca žalúdka. Obj.: afebr., komp. jazva zhojená. CT krk 21.11.2022 -zv. krčné LU bilat...

Relaps melanomu v polypu jícnu

13. 12. 2022 06:54

Jak byste postupovali u pac. ročník 1962, ac. s duplicitou .......maligní melanom kůže zad pT3apN0(0/2SLN) po excisi a reexcisi, 10/20 superficiální maligní melanom kůže, Br III Cl IV, bez ulcerace, po reexcise + SLN -reexcise neg,. 2SLN pravé axilly...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.