Relaps ca prsu u muže

19. 7. 2019 15:34

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193
1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk
po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární hypothyreosa na substituci,
V terapii : Betaloc, Cynt, Moxostad, Letrox, Prestarium a onkol th ( egistrozol + Zoladex) - viz níže


V roce 2005, kdy mu bylo 40 let, zjištěn karcinom levého prsu, lobulární ca G3, pT1c pN1a 11/1+ M0 L1 pn1 ER 90% PR 90% HER 2 silně pozitivní v 90% MIB 30%
Stav po ablaci prsu a exenteraci axily, FEC 6x, RT nebyla pro dřívější léčbu indikována, nasazen Tamoxifen do 5/11
5/11 - recidiva v jizvě, M0, stav po excizi - lobul ca ER 90% PR 20% HER 2 negKi 67 20%+ okrsky 50%, indik. HT - IA, léky ale nebral
na kontrolu přišel až 8/12, kdy opět recidiva v jizvě, indikována excize, na kterou nešel

V 8/17 přišel pro "otok LHK a bulku v podpaží vlevo"
Lokálně rozsáhlá exulcerovaná recidiva na hrudníku vlevo přecházející i vpravo, podkožní meta hrudníku, meta v P prsu
objemná lymfadenopatie P axily, nadklíčků bilat, meta skeletu, meta jater plíce bez meta
Klinicky PS 2-3, vyhublý, objemný lymfedem LHK
HT - od 8/17 LH RH analoga- Zoladex 3,6 mg + Egistrozol
Během léčby výrazná regrese klinicky i dle CT a scinti
na hrudníku jen růžové plochy v místě bývalé ulcerarované recidivy, bez lymfadenopatie, výrazné zlepšení stavu, příbytek na váze, bez otoku LHK, nyní PS 0, plná pracovní zátěž.


Od 5/19 postupná elevace markerů, KO a BCH v normě, lokálně trvá regrese a klinicky velmi dobrý stav, PS 0, bez bolestí
7/19 CT SD, jen nově fluidothorax vlevo 17 mm dle CT jinak SD, na scinti progrese meta v Th páteře / bez komprese

Jakou léčbu byste volili? Lze u muže podat Faslodex ? S Faslodexem u muže ponechat LH RH analoga ? Lze podat také palbociklib ?

BMA dosud nepřidána, pacient opakovaně odmítl stomatologické vyšetření
genetika odeslána

Reakce: 4

Vzhledem k tomu, že má pacient hormonálně dependentní karcinom prsu ( vysoká pozitivita ER, dobrá odpověď na hormonální léčbu) bych i nadále volila hormonální léčbu. Faslodex pacient dostat může, není nutná konkomitantní terapie Zoladexem ( váže se přímo na receptory). je však nutné schválení ZP, vzhledem k tomu, že se jedná o muže, kteří nejsou v SPC zahrnuti, takže se jedná o off-label indikaci. Pokud je s pacientem dobrá spolupráce ( to není zcela jasné z textu), tak bych zažádala i o inhibitor CDK 4/6 do kombinace s faslodexem. s odůvodněním, že při léčbě karcinomu prsu u mužů vycházíme z doporučení pro léčbu karcinomu prsu u žen ( zvlášť studie pro muže totiž nemáme)

Také bych pokračovala v druhé linii hormonoterapií, pokud bude nemocný s léčbou kompliantni zažádala bych o CDK 4/6 inhibitor a podala antiresobční léčbu, kterou asi už dostává.

Souhlasím s pokračováním v podání hormonoterapie, Faslodex na par. 16, event. i v kombinaci s Ibrance - též na základě žádosti na ZP. BMA pac. zatím nemá, pokud se nebude dát přesvědčit ke stomatologickému vyšetření, je variantou event. RT na oblast Th páteře.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ano, čekám na schválení Faslodexu, poté odešlu pána do KOC k zažádání o přidání Ibrance. Se stomatologickým vyšetřením již souhlasí, doplní si.

Tazatel byl s doporučeními spokojen