Solitární kostní meta

22. 10. 2019 10:42

Dobrý den, dovoluji si Vás moc poprosit o poradu stran dalšího postupu u pacientky, kterou jsem již konzultovala (název "pozitivní sentinelky - co dál"). Jedná se o paní BT, 69 let, v dobrém celkovém stavu, paní je po SE+SLNB l.sin 20/8/19, ,pT2pN1(1/1sn)Mx, invazivní NST,G2,velikosti 30mm, LVI neg, ki 67 12% ER 95% PR 95% HER 1+, vyšetřena 1 SLN s meta velikosti 13 mm s infiltrací perinodální tkáně, ki 67 15% ER 100% PR 95% HER 1+
Dle Vašeho doporučení jsme doplnili EA l.sin, bylo vyšetřeno 9 LU a ve dvou z nich byla opět meta stejného karcinomu s perinodální infiltrací.
V mezičase pacientka dokončila staging,sono břicha, rtg hrudníku, TM v pořádku, ale na scinitgrafii byl nejasný nález v oblasti SI skloubení, doplnila jsem MR, kde popsáno ložisko vpravo v lopatě kosti kyčelní juxtaartikulárně velikosti 14x12mm, suspektní z meta etiologie. Na druhém čtení nálezu MR se také přiklánějí k metastatické etiologii, dokonce v blízkosti vyslovili podezření na ještě jedno drobné ložisko.
Velmi Vás prosím o Vaši poradu stran dalšího postupu.
Prohlásíme pacientku pro toto ložisko za metastatickou a budeme léčit "pouze"hormonální terapií a CDKinh ? Nebo pro jeho neuplnou jistotu meta postižení zvolíme adjuvantní terapii - chemoterapie, RT prsu a lymf s kontrolou kostí v čase ?
Moc děkuji za Vaše rady a jsem s uctivým pozdravem !Reakce: 4

Pacientku bych nyní léčila pro metastatický ER pozitivní karcinom prsu s minimálním rozsahem metastáz. Vzhledem k tomu, že se jedná o "de-novo" vzniklý metastatický karcinom prsu ( tedy dosud neléčený) s vysokou pozitivitou Er a PR a nízkou proliferací, lze očekávat dobrý efekt od samotné hormonální léčby. Při jedné kostní MTS bych doporučila pouze systémovou HT- inhibitor aromatázy bez CDK4/6 (tady bych to nechala do další linie léčby) + RT na oblast prsu a LU + časem bych zvážila RT na oblast solitárniho ložiska skeletu ( dle odpovědi na HT.) + asi zoledornovu kyselinu a 3 měsíce.

Také bych léčila nemocnou jen hormonálně, monoterapií inhibitorem aromatázy, doplnila radioterapii prsu a axilly a přidala antiresorpční léčbu , nejspíše zolendronát v tříměsíčním intervalu. Dále dle vývoje, při progresi pak fulvestrant s CDK4/6:

Teoreticky s kolegyněmi souhlasím, nicméně za současné situace nemají CDK inhibitory ještě oficiální úhradu a dle současné dohody VZP s ČOS je lze zatím použít jen pro 1. linii paliativní terapie. Takže nelze spolehlivě predikovat, kdy bude možné je použít i v dalších liniích léčby. Z tohoto důvodu bych v této situaci volila AIs + CDK inhibitor, RT na oblast prsu + svodných lymfatik + BMA.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velmi děkuji za Vaše rady, s pacientkou jsme situaci zevrubně probraly a zahájili terapii IA, zolendronát a plánuje se radioterapie.

Tazatel byl s doporučeními spokojen