Co zaznělo na KNOU? Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Tady jsou komentáře účastníků.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog » Karcinom prsu » Solitární metastáza karcinomu pru u mladého muže po 4 letech od základní diagnosy

Solitární metastáza karcinomu pru u mladého muže po 4 letech od základní diagnosy

10. 5. 2022
raritní

Pacient ročník 1983 absolvoval v roce 2018 mastektomii s vyšetřením sentinelové uzliny a následně exenteraci axily pro karcinom prsu vpravo pT1cpN1aM0 – histologicky invazivní karcinom NST G1, ER 90%, PR 90%, ki67 10-15%, HER2 1-2+ FISH negativní, vyšetřeno celkem 11 lymfatických uzlin/1 pozitivní, LUMINAL A. Adjuvantně byly podány 4 cykly chemoterapie AC, radioterapie na oblast jizvy a lymfatik a užíval hormonální terapii Tamoxifen. Vzhledem k diagnose karcinomu prsu u muže bylo doplněno genetické vyšetření s BRCA2 pozitivitou, takže pacient ještě absolvoval preventivní druhostrannou mastektomii. Po 4 letech od základní diagnosy bylo zjištěno náhodně 8mm ložisko na plicích, vzhledem k suspekci na meta bylo ihned videothorakoskopicky radikálně exstirpováno a byla zjištěna metastáza karcinomu prsu, ER 90%, PR 1%, ki 67 25% s nádorovou angioinvazí, HER2 hraniční, FISH negativní. Dle PET/CT nebyla zjištěna další generalizace onemocnění. Prosím o laskavé vyjádření kolegia, zda po radikální metastazektomii podat adjuvantní chemoterapii paklitaxel weekly 12x s následnou změnou hormonální terapie na inhibitory aromatáz s LHRH? Nebo byste zvolili jiný postup? Děkuji.

Sdílet

Reakce: 4

Vzhledem k tomu, že se jedná o hormonálně dependentní nádor bych v případě recidivy ( i po resekci solitární MTS) indikovala pouze adjuvantní hormonální léčbu ( v konsenzu s mezinárodními doporučeními).

Jedná se o vysoce hormonálně závislý luminální A nádor. Nemocný v současné době nemá měřitelnou lézi, Také bych podávala pouze hormonální léčbu, optimálně inhibitor aromatázy s LHRH s pseudoadjuvatním záměrem.

Pokud byl výkon skutečně radikální, tak je indikována t.č. hormonoterapie -. AIs + LH-RH, pokud by bylo patrné residuum či se něco objevilo dále, kombinovala bych cykliby + hormonoterapii.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji a doporučení jsme v léčbě uvedeného pacienta využili.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

raritní

Opakovaná konzultácia - pacientka po kompletnej regresia mts TNBC

19. 6. 2022 16:13

Opakovaná konzultace už dotazované pacientky - 01/2021 jsem konzultovala prípad: Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 p...

raritní

Triple neg. ca, pT1c,inv. LG adenoskvamózní karcinom s desmoplastickým stromatem a převažně skvamozní komponentou, nízké Ki67- adj. CHT?

7. 6. 2022 10:20

Pac. 57 let, t.č. vyšetřována ve VFN neurolog. klinice pro funkční poruchu hybnosti / více zatím nespecifikováno, v terapii antiparkinsonikum, chůze o 2FH, narůstající pohyb. potíže od 2018, dle neurologa je stav potenciálně reverzibilní /, pro hmatn...

Manažment HR+/HER2 + ca prsníka v adjuvancii

7. 6. 2022 07:32

Pozdravujem, prosím o konzultáciu pri manažmente karcinómu prsníka - ide o t.č.. 62 ročnú pacientku, postmenopauzálnu, liečenú na hypotyreózu v substitučnej liečbe L-thyroxinom, obezitou, RA: súrodenci zdraví, otec zomrel ako 86 ročný na onkoochoreni...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.