Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Žena do 35 let HER2 pozit. s LABC

Žena do 35 let HER2 pozit. s LABC

8. 5. 2011
Mladá 34 letá žena s dg. ca mammae l.sin. T3(m) N1 M0, na rozhraní HKK sin. dle MG (28.3.2011) - 2 ložiska těsně na sebe navazující, do celkového rozsahu 64x65x47 mm a na ploše 127x130x75 mm mikrokalcifikace, dle UZ se tu jeví o rozsahu 25x22x20 mm a uzlina v sin. axille 23x12 mm. Histol. z biopsie 28.3.2011 - inv. duktální ca G2, fokálně nekrotický, s intraduktální komp., ER 40%, PgR negat., Ki67 30%, HER2 neu 3+, FISH s amplifikací genu. Dle rtg S+P měkký stín vpravo v obl. dolního plicního pole sin. o velik. 35 mm, pod ním další 15 mm - susp. meta plic. Ostatní restagingová vyšetření negativní. CT plic -(12.4.2011) v plicním parenchymu bez nálezu lož. či infiltrativních změn, v mediastinu bez zvětšených uzlin. Původně se při podezření na disseminaci uvažovalo o zařazení do studie Marianne, proto ještě i přes negat. CT doplněno o PET/CT vyšetření (26.4.2011)- hypermetabolismus glukózy ve vícečetných ložiscích v sin. mammě a v lymfatických uzlinách sin. axilly svědčící pro přítomnost viabilní nádorové tkáně . U pac. je z rozhodnutí MK indikována neoadjuvantní CHT režimem AC 4x a sekvenčně Pacli + Herceptin 12x ve weekly režimu, pac. zatím podstoupila 1. cyklus dne 28.4.2011. V plánu je genetické vyšetření. 1) Řešili by jste hormonální blokádu při ER 40% a PR 0% a event. kdy ? Okamžitě nebo až odloženě ? 2) Nutný bude následeně vs. radikální chirurgický výkon, dále adj. RT a pokračování minimálně v biologické léčbě (dle definitivních výsledků histologie), v jakém intervalu od ukončené léčby by jste považovali za bezpečné provedení rekonstrukčního výkonu?
Sdílet

Reakce kolegia: 1

1) Hormonální léčbu bych u pacientky volila až po skončení chemoterapie. I když podle poslední Oxfordské analýzy má konkomitantní léčba chemoterapií a hormonoterapií v adjuvanci lepší výsledky, má pacientka relativně nízkou pozitivitu estrogenových receptorů. Podle menopauzálniho stavu po chemoterapii potom zvážit LHRH analoga (které budou mít pravděpodobně minimální benefit, nutné však probrat s pacientkou), spíš bych se klonila pouze k léčbě Tamoxifenem.
2) Pokud jde o bezpečnost rekonstrukce z onkologického hlediska, může jí pacientka podstoupit hned po skončení léčby. Pokud se jedná o "technickou" bezpečnost (erytem po RT, ..) je to na zvážení plastického chirurga.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.