Změna imunohistochemie

3. 12. 2019 20:09

Dobrý den,

mám 39-letou pacientku s nově dg. ca prsu l.dx.T2N0M0, dle MMGr i UZ ložisko velikosti 48x32x15mm, bez patolog. LU v axile. Dne 24.6.2019 biopsie , kde HV: karcinom vývodový invazivní, lymfadenitis chronica , imunohistochemie: E cadheribn pozit, ER 75%, PR negat, Ki 67 85%, c-erb2 2+, FISH negat
od 2.7.2019 LHRH Zoladex a od od 4.7.2019 do 27.8.2019 neoadjuvant. CHT AC , st.p. 4., následně sekvence Paclitaxel weekly , st.p. 9.apl - ukončeno pro progresi neuropatie
genetika BRCA 1,2: negat
7.11.2019 MMGr + UZ prsu: vlevo bez zn. malignity , vpravo výrazná kompletní regrese
19.11.2019 partiální mastectomie + SLNB : HV: ložisko 6x3mm středně diff vývodového invazivního karcinomu , IHS: E-cadherin pozit, ER negat, PR negat, Ki67 15% c-erb2 1+, 4SLNB negat ypT1bypN0
doplněno 2.čtení obou imunohistochemií - nález shodný s prvním

Můj dotaz zní, spíše léčbu pokračovat dále podle nové imunohistochemie ( Zoladex ukončit, dále RT) či zabývat se předchozí, tedy prvotní imunohistochemií a pokračovat v Zoladexu a zvážit adjuvant. HRT vzhledem k předchozí imunohistochemii? Děkuji za odpovědi.


Reakce: 4

Pacientku bych léčila podle vstupní histologie hormonální léčbou. V druhé histologii bylo méně materiálu. Nádor byl modifikován neoadjuvantní léčbou. Pozitivita receptorů záleží na zacházení s resekátem, což může ovlivnit její ztrátu.

Souhlasím s kolegy, po neoadjuvanci může dojít ke změně charakteristiky tumoru. Směrodatné pro léčbu by mělo vyšetření z prvního, ničím nemodifikovaného vzorku.

Souhlasím s navrženou léčbou. Pokud aspoň jeden ze vzorků ( před neoadjuvancí nebo po ní ) má pozitivní hormonální receptory, tak by pacientka měla být éčená hormonální léčbou.

Vždy by se mělo postupovat podle vstupního, nejlépe hodnotitelného, terapeuticky a jinak neovlivněného nálezu. Obraz regresivních změn vlivem účinnosti CHT ovlivní i zobrazení receptorů, není tedy odpovídající. Pokračovat tedy v blokádě estrogenů a po parc.výkonu provést ozáření prsu a lépe i dolní axily.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 4. 12. 2019 13:39