19letá slečna po excizi fyloidního tumoru s malou složkou DCIS

20. 8. 2020 13:07

Slečna 19 let, s ničím se neléčí, virgo, antikoncepci neužívá, RTG plic a UZ břicha bez patologie

v 7/20 vyšetřena pro rezistenci v HQ P prsu, biopticky fibroadenom nebo fyloidní tumor, indik. k excizi
Excize:
laločnatý tuhý bělavý útvar 28 x 19 x 15 mm
histologicky stromální složka nádoru - benigní fyloidní tumor, epiteliální složka nádoru vykazuje známky až low grade in situ duktálního karcinomu (DCIS) velikosti 3 mm, nádorové ložisko dosahuje resekčního okraje
Reexcize + SLU :
částka velikosti 40 x 37 x 27 mm s fibrocystickými změnami a okrsky fibroadenomatoidní mastopatie, extenzivně zpracovaný materiál bez známek malignity, 1 SLU bez meta

onkol RA : otec matky ca prostaty dg v 70 letech + 71 let, otec otce ca plic dg v 77 letech, matka otce ca prsu dg v 58 letech + 72 let

Budou ještě doppněny HR a genetické vyšetření

jak byste pokračovali dále? Stačí jen kontroly UZ bez radioterapie? VNPI = 6
Co ještě doporučit do budoucna kromě kontraindikace horm. antikoncepce?

Reakce: 3

Jestli byl DCIS jen 3 mm, byl odstraněn radikálně a SNL byla negativní, tak bych nemocnou jen sledovala. V případě pozitivních receptorů by mohla užívat tamoxifen 5 mg denně jako chemoprevenci, pokud by se rizikový obraz mléčné žlázy bilaterálně nezlepšoval

Jedná se o extremně mladou pacientku. Při VPNI 6 je doporučována adjuvantní RT. Vzhledem k velice mladému věku pacientky bych jí ji nabídla.

Při VPNI 5-7 je již RT doporučována, součástí tohoto hodnocení je i věk nemocné, měla by ji mít indikovanou.