72 letý pacient - ca prostaty

11. 7. 2019 08:53

72 letý pacient
PS 1
Interkurence: hypertenze , glomerulopathie membranoproliferativní , nefrotický syndrom, stp. biopsii ledvin 5/2012, pacient dialyzován ob den , stp. miliární TBC přeléčen antituberkulotiky 2012-2013

dg : Ca prostaty dg 1/2015, GS 4+4 vstupně metastázy skeletu - SCINTI skeletu : 1/2015 difusní MTS postižení skeletu . páteř, pánev, žeberní oblouky, dlouhé kosti.
cT3NxM1 – metastázy skeletu, vstupní PSA 289 ug/l.
kastrační terapii LHRH antagonisty a agonisty, denosumab s.c. od r 2016
vzhledem k progresi meta skeletu, bez postižení uzlin, viscerálních orgánů a ke kastračně rezistentnímu onemocnění do medikace abirateron acetát od 11/2017 do 6/2019 1000 mg tbl, Prednison 5 mg 1.0.1, Helicid 20 mg 1.0.0
nejlepší efekt ARTA v prechemoindikaci: SD - bez klinické progrese pacienta, bez nových ložisek meta postižení, NUL ARTA : pouze hypertenze G I.
nyní
Laboratoř: Sodík_S,P 143 mmol/l, Draslík _S,P 4,5 mmol/l, Vápník_S,P 2,09 mmol/l, Močovina_S,P 14,1 mmol/l, Kreatinin_S,P 463 µmol/l, Glom. filtr. odhad dle CKD-EPI 0,17 ml/s/1.73m2, Bilirubin celkový_S,P 6,4 µmol/l, AST_S,P 0,79 µkat/l, ALT_S,P 0,56 µkat/l, ALP_S,P 1,48 µkat/l, GGT_S,P 0,18 µkat/l, Testosteron_S,P <0,09 nmol/l, PSA celkový_S,P 88,81 µg/l, Bílkoviny celkové_S,P 62,4 g/l, Albumin_S,P 40,7 g/l, Erytrocyty 3,46 10^12/l, Leukocyty 5,7 10^9/l, Hemoglobin 103 g/l, Hematokrit 0,316 l/l, Trombocyty 225 10^9/l, Neutrofily 83,0 %, Neutrofily - abs.počet 4,7 10^9/l, Lymfocyty 9,5 %, Lymfocyty - abs.počet 0,5 10^9/l, Monocyty 6,0 %, Monocyty - abs.počet 0,34 10^9/l, Eozinofily 1,1 %, Eozinofily abs.počet 0,06 10^9/l, Bazofily 0,4 %, Bazofily abs.počet 0,02 10^9/l, Nezralé granulocyty 0,5 %, Nezr. granulocyty - abs. poč. 0,03 10^9/l
3/2019: přešetření:
UZ břicha a malé pánve: bez viscerálních metastáz, bez uzlinových metastáz
scinti skeletu: regrese v oblasti žeber , progrese v oblasti Si skloubení - smíšená odpověď dle vyšetřovacích metod + elevace PSA, z 33 na 88 µg/l, RTG S+P : bez meta
pacient s limitací chemoterapie pro přidružené choroby, PS1, nyní progrese na ARTA jak dle vyšetřovacích metod tak v PSA
vzhledem ke kostní diseminaci jako léčebná možnost zvažováno radium 223
Doporučíte pacienta na dialýze k podání radia 223?
Děkuji za odpověď.

Reakce: 4

Po vysazeni ABI bude pro pacienta léčba bezpečná. Radium je jen v mizivém podílu vylučováno močí, nevím z dotazu zbytkovou diurezu, ale nejspíše nebude problémem.
Takže ano, dopuručila bych.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 11. 7. 2019 09:22

Také myslím, že by to nemusel být problém. Předpokládám, že pokračuje aplikace LHRH agonistů nebo antagonistů.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 11. 7. 2019 09:53

S aplikací Ra 223 by neměl být problém, důležité je, aby nemocný byl v celkově dobrém výkonnostním stravu , tedy aby mohl dostat více než 4 dávky, ideálně 6. Nižší počet nemá prakticky žádnou terapeutickou cenu.

Při vysazení abi by pacient s touto indikací neměl mít problém, jinde je však léčebný efekt zachován, progrese je lokalizovaná, takže bych zatím léčbu neměnil a provedl ozáření SI oblasti jako místa progrese, pokud bude následována opět poklesem PSA, může pacient bez změny postupu vydržet řadu dalších měsíců.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 15. 7. 2019 10:02