Adjuvantní léčba

6. 5. 2020 22:51

Pacientka rč. 61 (59 let)
s ca mammae l.sin pT1cpN1(1mikro/4)M0 G1 duktální ,V0,L0,R0
Imunohistochemické vyšetření: Ki 67.........5%+,ER......pozitivní - 100% ,PR .......pozitivní - 60% ,HER/2- poz.2´+, poz. mikrometastáza sentinelové uzliny,FISH neg, po ablaci a SLN, postmenopauzální
v plánu HRT, bez RT (při prs záchovném výkonu s mikrometa G1 indikována RT samostatně na prs a dos.) proto při ablaci bez RT
jakou adjuvantní léčbu by jste indikovali u vás?

Reakce: 4

Nevím, proč měla pacientka ablaci a ne prs záchovní zákrok. Patrně to bylo její přání. Jedná se o luminální A nádor, pacientka má nízké riziko relapsu. Proto by pacientka mohla mít pouze 5 let adjuvantní hormonální léčby- Tamoxifen samotný, nebo po 2-3 letech switch na IA. Ale celková doba podání 5 let.

Také bych nemocnou léčila jen hormonoterapií, podle komorbidit a preferencí pacientky , tamoxifenem nebo inhibitorem.

Kromě přání nemocné jsem rovněž nenašel důvod provedené mastektomie, Při IHC tumoru a definitivním hodnocení by mělo být skutečně dostačující jen zajištění hormonální adjuvancí, tedy bez CHT a RT.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 11. 5. 2020 13:56

V uvedeném případě a při dané situaci je hormonoterapie dostatečná, nicméně je možná lehce na škodu, že nebyl proveden parciální výkon, protože pak by se adj. RT dala rozšířit i na spádovou LU oblast.