Mladý pacient s metastatickým smíšeným germinálním tumorem varlete. Jaký bude postup terapie? Přečtěte si další kazuistiku z praxe!

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Ca prsu T2 hraniční k adj. CHT

Ca prsu T2 hraniční k adj. CHT

11. 3. 2021
raritní
Pacientka 51 let, v OA HT, DLP onkol. RA: matka Ca prsu v 64 letech, otec - Ca plic s meta do střeva v 65-66 letech, babička matky měla Ca prsu bilat v 80ti letech, matky matka měla polypy - byla resekce střeva - neví jestli byla potvrzena malignita dg Ca mammae l. sin. pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA MMG vlevo v HVQ stín 10 mm UZ nehomogenita na ploše asi 10 mm, biopticky invazivní duktální Ca G2 ,ER 100% ,PR 20% ,HER 2 1+ ( negativní), KI67 8% 2/2021 Segmentectomia mammae l. sin + SLND invazivní karcinom mammy NST ( duktálí ) 24x16,5 x 15 mm, G2, dále zastižena in situ duktální komponenta ( DCIS G1 - 10% ), nádorové struktury nepřesahjí hranice excize ( nejbližší volný okraj ventdálně 2 mm, pektorálně 14,5 mm ) SLU 3x + 1 další LU - negativní ER 80%, PR 40%, Ki 67 - 20%, membran. pozitivita c-erbB-2 skore 2+ , pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA FISH negativní pacientka je poj 211 !!! prosím o radu, zda u pacientky indikovat adj CHT pacientka premenopausální , HAK vysazena při stanovení dg genetika je poslaná Děkuji za Vaši radu.
Sdílet

Reakce: 4

Pacientka je ideální kandidátka pro genomový test , který je zatím asi , vzhledem k jejímu pojištění, nedostupný. Z důvodů její menoaktivity, velikosti nádoru a možné hereditě, bych asi uvažovala o adjuvantní chemoterapii (např. 4xAC nebo 3xEC+9xpaklitaxel weekly), následované inhibitorem aromatázy po kontrole dosažení menopauzy a adjuvantní radioterapii. Pokud by ale s chemoterapií nesouhlasila, byla by jistě možná i kastrace následovaná inhibitorem aromatázy,

Souhlasím. Pacientce bych doporučila adjuvantní chemoterapii (maximálně 4x AC, bez taxanu), následně Tamoxifen na 2-3 roky se switchem na inhibitor aromatázy ( v případě, že bude postmenopauzální) celkem HT na 5 let.

I já bych preferoval genomický test, i když by možná výsledkově zapadl do šedé zóny a nikam nás neposunul, Osobně bych byl jistější s podáním 4 cyklů CHT (AC) a provedením RT + endokrinní léčby následně.

Test by byl na místě, v případě jeho provedení - postup dle doporučení. Jinak 4x AC, následně RT + TX na 2-3 roky a pak event. sweetch na AIs .- po dosažení menopauzy.

Další případy

Pacientka 40 let, ca prsu-NST, luminal A, 2SLU + - adj. léčba?

4. 8. 2022 15:27

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 40leté, interně zdravé pacientky : - karcinom P prsu, pT1c ( 11mm) + pTis ( DCIS), pN1a ( 2 + 1mi / 10 ) invazivní duktální karcinom G1 s patrnou infiltrací tuku a strukturami duktálního karcinomu in...

Her2 poz. mikrometa adjuvance

25. 7. 2022 19:50

Pac. ročník 1983, s nově ca mammae l.dx. cT1cN0, po lumpektomii a SLN pT1bpN1(1mi/10)G2,premenopauzální, Her 2 - 3 ´+,Ki 67-30% ER 100% PR 100%, s invazí do lymfatických štěrbin a bez perineurálního šíření, R+ indikována adjuvantní chemoth. v komb. A...

raritní

Adjuvance u HER neurčitého EBC

20. 7. 2022 16:43

Dobrý den, zajímal by mne Váš názor na adjuvantní systémovou léčbu u 57leté ženy, PS ECOG 0: DG.: CA mammae l. sin. , postmenopauz. dg. CCB 11.4.2022: histol. G2 invaz. ca duktální, telefonicky ER i PR silně pozitivní, Ki67 35%, HER2 neu neurčitý cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.