Ca prsu T2 hraniční k adj. CHT

11. 3. 2021 15:31
raritní

Pacientka 51 let, v OA HT, DLP
onkol. RA: matka Ca prsu v 64 letech, otec - Ca plic s meta do střeva v 65-66 letech, babička matky měla Ca prsu bilat v 80ti letech, matky matka měla polypy - byla resekce střeva - neví jestli byla potvrzena malignita

dg Ca mammae l. sin. pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA
MMG vlevo v HVQ stín 10 mm
UZ nehomogenita na ploše asi 10 mm,
biopticky invazivní duktální Ca G2 ,ER 100% ,PR 20% ,HER 2 1+ ( negativní), KI67 8%

2/2021 Segmentectomia mammae l. sin + SLND
invazivní karcinom mammy NST ( duktálí ) 24x16,5 x 15 mm, G2, dále zastižena in situ duktální komponenta ( DCIS G1 - 10% ),
nádorové struktury nepřesahjí hranice excize ( nejbližší volný okraj ventdálně 2 mm, pektorálně 14,5 mm )
SLU 3x + 1 další LU - negativní
ER 80%, PR 40%, Ki 67 - 20%, membran. pozitivita c-erbB-2 skore 2+ , pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA
FISH negativní

pacientka je poj 211 !!!
prosím o radu, zda u pacientky indikovat adj CHT
pacientka premenopausální , HAK vysazena při stanovení dg
genetika je poslaná

Děkuji za Vaši radu.

Reakce: 4

Pacientka je ideální kandidátka pro genomový test , který je zatím asi , vzhledem k jejímu pojištění, nedostupný. Z důvodů její menoaktivity, velikosti nádoru a možné hereditě, bych asi uvažovala o adjuvantní chemoterapii (např. 4xAC nebo 3xEC+9xpaklitaxel weekly), následované inhibitorem aromatázy po kontrole dosažení menopauzy a adjuvantní radioterapii. Pokud by ale s chemoterapií nesouhlasila, byla by jistě možná i kastrace následovaná inhibitorem aromatázy,

Souhlasím. Pacientce bych doporučila adjuvantní chemoterapii (maximálně 4x AC, bez taxanu), následně Tamoxifen na 2-3 roky se switchem na inhibitor aromatázy ( v případě, že bude postmenopauzální) celkem HT na 5 let.

I já bych preferoval genomický test, i když by možná výsledkově zapadl do šedé zóny a nikam nás neposunul, Osobně bych byl jistější s podáním 4 cyklů CHT (AC) a provedením RT + endokrinní léčby následně.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 17. 3. 2021 09:11

Test by byl na místě, v případě jeho provedení - postup dle doporučení. Jinak 4x AC, následně RT + TX na 2-3 roky a pak event. sweetch na AIs .- po dosažení menopauzy.