Jaký bude další postup? NSCLC – exprese PD-L1, řídicí mutace a volba léčby u 57letého muže. Čtěte kazuistiku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Ca prsu T2 hraniční k adj. CHT

Ca prsu T2 hraniční k adj. CHT

11. 3. 2021
raritní
Pacientka 51 let, v OA HT, DLP onkol. RA: matka Ca prsu v 64 letech, otec - Ca plic s meta do střeva v 65-66 letech, babička matky měla Ca prsu bilat v 80ti letech, matky matka měla polypy - byla resekce střeva - neví jestli byla potvrzena malignita dg Ca mammae l. sin. pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA MMG vlevo v HVQ stín 10 mm UZ nehomogenita na ploše asi 10 mm, biopticky invazivní duktální Ca G2 ,ER 100% ,PR 20% ,HER 2 1+ ( negativní), KI67 8% 2/2021 Segmentectomia mammae l. sin + SLND invazivní karcinom mammy NST ( duktálí ) 24x16,5 x 15 mm, G2, dále zastižena in situ duktální komponenta ( DCIS G1 - 10% ), nádorové struktury nepřesahjí hranice excize ( nejbližší volný okraj ventdálně 2 mm, pektorálně 14,5 mm ) SLU 3x + 1 další LU - negativní ER 80%, PR 40%, Ki 67 - 20%, membran. pozitivita c-erbB-2 skore 2+ , pT2 pN0 ( 4/0) M0 st IIA FISH negativní pacientka je poj 211 !!! prosím o radu, zda u pacientky indikovat adj CHT pacientka premenopausální , HAK vysazena při stanovení dg genetika je poslaná Děkuji za Vaši radu.
Sdílet

Reakce: 4

Pacientka je ideální kandidátka pro genomový test , který je zatím asi , vzhledem k jejímu pojištění, nedostupný. Z důvodů její menoaktivity, velikosti nádoru a možné hereditě, bych asi uvažovala o adjuvantní chemoterapii (např. 4xAC nebo 3xEC+9xpaklitaxel weekly), následované inhibitorem aromatázy po kontrole dosažení menopauzy a adjuvantní radioterapii. Pokud by ale s chemoterapií nesouhlasila, byla by jistě možná i kastrace následovaná inhibitorem aromatázy,

Souhlasím. Pacientce bych doporučila adjuvantní chemoterapii (maximálně 4x AC, bez taxanu), následně Tamoxifen na 2-3 roky se switchem na inhibitor aromatázy ( v případě, že bude postmenopauzální) celkem HT na 5 let.

I já bych preferoval genomický test, i když by možná výsledkově zapadl do šedé zóny a nikam nás neposunul, Osobně bych byl jistější s podáním 4 cyklů CHT (AC) a provedením RT + endokrinní léčby následně.

Test by byl na místě, v případě jeho provedení - postup dle doporučení. Jinak 4x AC, následně RT + TX na 2-3 roky a pak event. sweetch na AIs .- po dosažení menopauzy.

Další případy

Adjuvantní lobulární karcinom

19. 9. 2022 15:56

Pacientka ročník 1973 s lobulárním ca mammae l.dx. pT2pN1(1/2) M0 po prs záchovném výkonu + SLN,st IIB, premenopauzální Ki 67 ..12%,ER poz. 100%, PR poz. 100%, Her 2 neg, p63neg vzhledem k histologii Lobulární ca, Luminal A bez CHT, jen RT a HT s LHR...

raritní

Rychle rostoucí mucinozní ca prsu s exprimující neuroendokrinní markery, luminal B, HER 2 neg.

15. 9. 2022 05:09

Prosím konzultaci ohledně adjuvantní terapie, 58letá pac. právnička, manžel + dcera lékaři s dg. rychle rostoucího ca prsu, v 11/2021 neg. MG vyš.,v 3/2022 neg. UZ vyš., v 8/022 proveden PET /CT při dg. vysoké FW a CRP. Onkologická diagnóza: C 50,9 C...

Mucinózní ca prsu

19. 8. 2022 14:10

Pac. ročník 1970 s nálezem ca mamame l.sin mucinozní cT1cN1 M0, postmenopauzální Ki 67 25%,ER 100% PR 95% Her 2 neg ,dle PET CT bez generalizace, po domluvě s pac. k neoadjuvantní HT IA, po níž ME a DA I a II ypT1cypN3a(14/21), difuzní intraduktální...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.