Chemoterapie u Luminal A karcinomu

2. 8. 2019 16:02

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky

U pacientky proveden preventivně 5.6.19 Uz mamm - vpravo v DVK léze 20x10mm, axila neg. histol. invazivní lobulární karcinom, proto doplněna MMGr. a MRI mamm - kromě výše zmíněné léze popsán i nejasný nález vpravo na ploše 6cm. RTG plic a UZ břicha negativní.
Dne 11.7.2019 provedena lumpektomie l.dx. + SLN + DA l.dx. - tumor 16x10mm, peroperačně LU s meta ca.
Závěr: v terénu fibrocystické mastopatie se jedná o invazivní dobře diff. duktální karcinom prsní žlázy - NST, bez lymfangioinvaze a perineurálního šíření, res. okraje jsou negativní. 2 SLN s makrometa, 1 SLN s mikrometa, 13 LU bez meta.
IHC: TU: KI-67 15%, ER 100%, PR 15%, HER2neu negat.
meta: Ki-67: 15%, ER 100%, PR 75%, HER2neu negat.
- pT1c pN1a(3/16) M0, klin.st. IIA,

Prosila bych o váš názor, zda byste doporučili pacientce adjuvantní chemoterapii, vzhledem k
profilu se jedná o Luminal A, postiženy méně než 4 uzliny. Samozřejmá indikace genetické vyšetření, dále adj. RT a HRT LHRH.
děkuji za Váš čas.


Reakce: 3

Vzhledem k fenotypu nádoru není přínos adjuvantní chemoterapie jednoznačný ani v situaci 2 makrometastáz v axile a mladému věku pacientky. Nevím, jaká je pacientka pojišťovna, ale zkusila bych zažádat o genomový test Mammaprint, jako prediktivní test pro přínos adjuvantní chemoterapie. Pokud by tato možnost nebyla, vysvětlila bych pacientce minimální možný přínos adjuvantní chemoterapie. Pokud by se klonila k maximální adjuvantní léčbě, tak bych jí chemoterapii dala , pokud ne, tak pouze LHRH analoga a tamoxifen.

Taky bych se přimlouvala za žádost genomový test. V případě, že by byla nemocná indikovaní k chemoterapii, podala bych asi 3xEC+3XD (nebo 9x taxol weekly), jinak LhRh + exemestan, vzhledem k riziku lokální pokročilosti, a samozřejmě by měla podstoupit adj.radioterapii jak plánujete.

Vzhledem k typu luminal A a lobulárnímu typu je přínos adj. CHT velmi sporný, nicméně pozitivita uzlin a věk nemocné jsou rizikovým faktorem. Hodně bych si slibovala od možnosti případného genomového testu, nicméně pokud by to nebylo možné, pak je důležitý i názor nemocné. Spíše bych se ale v tomto případě klonila k variantě následné adj. RT + HRT.