CRCP cum meta ossii

11. 7. 2015 16:57

Pac. s dg. ca prostatae cum meta ossii z 11/2013 T1c N x, M1b iPSA 11/13 - 162, Gleason 3+3
Expanse levé nadledvinky

Endokrin. vyš. + konzultace ohledně dalšího postupu provedeno v Brně - feochromocytom nelze vyloučit,
Dop. řešit přednostně ca prostaty s návrhem androgenní blokády + BSF

Zahájeno 25.2.2014 androgenní blokáda + bisfosfonáty, dle MR ale již T4 N2 M1b a PSA 278,
6.5.2014 PSA 18,9
restaging 8/2014 progrese v kostech, nález na ledvině SD, PSA 42,05
Dop. TAB – přidány antiandrogeny, jinak idem

4.11.2014 PSA 7,4,
26.1.2015 PSA 84,66
12.2.2015 PSA 143,23
Proto provedena 13.3.2015 OE a od 20.5.2015 indikována X-geva (pro progresi meta ossii)

T.č. v progresi lokoregionálně i systémově dle posledních zobrazovacích vyš. z 4-5/2015 – viz. níže,
Jinak je pac. v celkově výborném stavu bez subj. obtíží, bez analgetické medikace, PS 1

19.5.2015 PSA 616

28.04.2015 Celotělová scintigrafie skeletu
Závěr: Scintigrafie skeletu prokazuje vícečetné patologické ložiskové změny ve smyslu metastatického procesu. V obl. hrudní pateře známky progrese procesu.

07.05.2015 MR malé pánve nativ a k.l. - kontrola:
Závěr: St.p. HT pro adenoca prostaty, prostata dnes menší, lokální infiltrace do okolí neprogreduje, stac., Patolog. LU v pánvi převážně v regresi. Nově progrese velikosti jedné LU zevně ilicky vpravo a uzlin v P inguině - suspektní. Progrese meta skeletu.

19.05.2015 CT břicha
Závěr: Měkkotkáňová expanze levé nadledviny, stac. nález v korelaci s předchozím CT z 07/2014 - v dif. dg. CT obraz feochromocytomu, ev. Meta.
Hyperplázie prostaty- v anamnéze ca. Vícečetná lymfadenopatie v MP a podél ilických cév.
Difuzně mnohočetný osteoplastický proces zachyceného skeletu.

25.06.2015 ECHO Toshgiba Xario
EF 55-60%, těžká diastolická relaxační porucha, bez chlopenní vady a zn. PH. dop. kontroly TK + důsledná korekce ev. hypertenze

Jaký byste navrhli další postup ? podání CHT nebo 2. linie paliativní hormonoterapie ?
další X-geva je v plánu na 14.7.2015
Reakce: 5

Jedná se o rychle progredující karcinom prostaty (jak PSA tak RTG progrese), s krátkou odpovědí na androgenní deprivaci (cca 6 měsíců). Pacient je asymptomatický, věk uveden není. Jsou patrná měkkotkáňová ložiska - uzlinový nález a suspekce v nadledvině. Vzhledem k těmto faktorům bych se spíše klonil k chemoterapii, byť je pacient asymptomatický (dle mého soudu se symptomy dostaví velmi brzy).
Není jasná otázka lokoregionální progrese (v textu je uvedena, ale nález na NMR tomu odporuje) - v případě progredujícího ložiska by stála za úvahu radioterapie.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 14. 7. 2015 13:56

Vzhledem k tomu, že není známá interní medikace, není jasné jak je či není feochromocytom aktivní. Pro nutnost důsledné korekce TK by bylo vhodné znovu uvážit řešení.
Stran karcinomu prostaty pro rychlou progresi při endokrinní léčbě k chemoterapii a pokračování Dmabu.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 14. 7. 2015 20:38

Díky za upozornění - pacient je ročník 1937, progrese je jak v kostech, tak v oblasti svodných LU. Je naporosto asymptomatický, což je opravdu zvláštní, díky za odpověď.

Je-li nemocný asymptomatický, pak bych se snažil "vydržet" na denosumabu. Chemoterapii bych nasadil s prvními symptomy, 2. linie hormonoterapie vzhledem k chování nádoru nemá moc šanci .

Na postižení skeletu nezbývá, než pokračovat v denosumabu, byť lze jistě přes chybějící symptomatologii ozářit místa s největší hrozbou vzniku SRE (třeba i polotělově). Při nepříliš dlouhé odpovědi na předchozí HT bych při další progresi nasadil CHT, dokud je stav nemocného odpovídající, pak již bude na místě spíše již jen postup s nejlepší podpůrnou léčbou.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 20. 7. 2015 12:02